Tarra vágják idén Józsa fasorát

Akt.:
Kidőlt fa a Tócó partján
Kidőlt fa a Tócó partján - © Fotó: Vass Attila
Debrecen-Józsa – Tájidegenek, öregek és veszélyesek is már a Tócó-parti növények.

  • Tarvágásra készülnek a józsai városrészben, a Tócó-patak két oldalán. Az indoklás szerint egyébként is tájidegen fák egyedei már nagyban túllépték a bioló­giai koruk felső határát. Fiziológiai állapotuk rendkívül rossz, veszélyeztetik az erdősáv környezetében lévő ingatlanokat, az ott lakók, és a gyalogúton haladó forgalom biztonságát.
  • A területen az elmúlt évben többször volt helyszíni bejárás szakemberekkel, akik szerint a termőhelyi viszonyok figyelembevételével kell felújítani az erdőt.
  • A tervek szerint a fakitermelést a Tócó bal partját érintve kezdik. A kifejezetten rossz egészségű fákat a patak jobb oldalán is eltávolítják. A kitermelés után egy többszintes, tájjellegű, hosszú távon fenntartható kemény lombú liget­erdőt alakítanak ki.

A Tócó-patak két oldalán nem az őshonos növényzet van, hanem egy telepített, tájidegen – javarészt nemes fűz és óriásnyár által uralt – fák alkotta erdősáv.

Egyedei már nagyban túllépték a biológiai koruk felső határát, ami az erdészeti gyakorlat szerint elérte a vágás­érettségi kort – írta a Jozsanet.hu. A fák fiziológiai állapota rendkívül rossz. Veszélyeztetik az erdősáv környezetében lévő ingatlanokat, az ott lakók, a Bocskai úton és a gyalogúton haladó forgalom biztonságát.

Alapos vizsgálat

Az erdőrészlet mostani állapotában a lékes, mozaikos erdőfelújítás a speciális műszaki megoldásokkal sem célravezető, és nehezen kivitelezhető. A mozaikos szerkezet kialakításával, lékek létrehozásával a lábon hagyott fák szélterhelése jelentősen megnő, a stabilitásuk csökken. A fakitermelés a fák nagy magassága (20–30 méter) miatt nem vagy csak nehezen végezhető el úgy, hogy a kidöntött egyedek a szomszédos fákat össze ne törjék.

A cikk szerint az erdősáv igen keskeny (legfeljebb 50 méter). Emiatt a lábon maradt, sérült faegyedek spontán kidőlése, a megnövekedett szélterhelés hatására a mozaikosan meghagyott foltok megborulása a lakott ingatlanok kertjeit is elérhetné.

Így az együtemű tarvágás a jó megoldás az erdőrészlet megújításához. A területen az elmúlt évben többször volt helyszíni bejárás a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársaival, erdészeti szakemberekkel és dr. Aradi Csaba ökológussal. Szakmai véleményük szerint a termőhelyi viszonyok figyelembevételével kell felújítani az erdőt.

egy-lehetseges-latvany-a-leendo-ligetrolEgy lehetséges látvány a leendő ligetről | Fotó: Tervrajz

Tájjellegű, őshonos lesz

A fakitermelést a Tócó bal partját érintve kezdik. A kifejezetten rossz egészségű fákat a patak jobb oldalán is eltávolítják. A kitermelés után egy többszintes, a termőhelyi viszonyoknak megfelelő, tájjellegű, őshonos fafajokból álló (kocsányos tölgy, mezei szil, kőris fajok dominanciája), színező elemeket is tartalmazó (éger), hosszú távon fenntartható kemény lombú ligeterdőt alakítanak ki.

A lakóövezethez közeli, és intenzívebb használatú területrészeken a parkjelleget hangsúlyozó kert- és tájépítészeti módszereket alkalmazzák, például nagyobb parkfák telepítésével.

A telepíteni kívánt fajták (kocsányos tölgy) sajátosságai és az erdővé záródásukhoz szükséges idő miatt a felújított erdősávot minimum 10 évig kell ápolni.

A cél a Natura 2000 hálózat érdekeivel összeegyeztethető módon végrehajtott erdőfelújítást követően egy olyan őshonos fajok uralta, ligetes, hosszú távon fenntartható, helyenként parkjellegű erdősáv kialakítása a Tócó-völgyben, mely illeszkedik a vízfolyás menti társulások sorába. A speciális elhelyezkedése révén pedig településvédelmi szerepet is betölt.

Az önkormányzat válasza

A fentiekkel kapcsolatos érdeklődésünkre a polgármesteri hivatal rámutatott: a Józsapark mögött, a Tócó-patak mentén lévő erdősáv helyi jelentőségű védett természeti terület. Része a Natura 2000 hálózatnak, valamint tervezett erdő.

Ezért a terület tervezett erdőfelújítása első lépéseként elvégzendő fakitermelés engedélyezésével kapcsolatban megkezdték az együttműködést az érintett hatóságokkal és szakfeladatokat ellátó szervekkel.

Az erdészeti hatósági engedélyezési eljárás jelenleg is tart. Ezen túlmenően felvettük a kapcsolatot civil természetvédelmi egyesülettel, hogy a fakitermelési munkálatok összehangoltsága biztosítható legyen a terület élővilágának érdekeivel, faunavédelmi intézkedések megtételével.

Jövőre telepítés

A fakitermelési munkálatok keretében a terület tarvágásos véghasználata – az érvényes erdőtervben foglaltak szerint – a szakkivitelező ütemtervétől függően, de terveink szerint ebben az évben meg fog történni.

A területen – a termőhelyi viszonyok figyelembe vételével végzendő – erdőtelepítési munkálatokra 2019-ben fog sor kerülni.

VA


Íme egy korábbi látványterv, hamarosan készül a friss verzió
Debrecen-Józsa - A Józsapark mögött, a Tócó-patak két oldalán található öreg, illetve élet- és balesetveszélyes fák kicserélésével kezdődnek a munkálatok augusztusban – mondta el Balázs Ákos képviselő a Józsanet.hu-nak. A Tócó-patak két oldalán nem az őshonos növényzet, hanem egy telepített, táji...