Tanulószerződés vagy együttműködési megállapodás: most akkor mi a különbség?

A tanulószerződéssel töltött idő szolgálati időnek minősül
A tanulószerződéssel töltött idő szolgálati időnek minősül - © Illusztráció: Archív
Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza – Az iskolai rendszerű szakképzés szakmai elméleti és gyakorlati képzés keretében történik.

Az elméleti képzés szakképző iskolában folyik, míg a duális képzésben a gyakorlati képzést a gazdálkodó szervezetek végzik a 9. évfolyam nyári gyakorlatától kezdődően. A sikeres szintvizsgát követően a kihelyezett gyakorlati oktatás csak tanulószerződés vagy együttműködési megállapodás keretében folytatható.

Mi a különbség?

Tanulószerződést vagy együttműködési megállapodást az a gazdálkodó szervezet köthet, amely a törvény által meghatározott személyi és tárgyi feltételeknek megfelel.

A tanuló gyakorlati képzése együttműködési megállapodás alapján abban az esetben folytatható, ha a gyakorlati képzésre előírt képzési idő negyven százalékánál kevesebb, illetve ha a tanuló összefüggő nyári szakmai gyakorlaton vesz részt.

Tanulószerződés az iskolai rendszerű szakképzésben magyarországi székhellyel működő köznevelési intézményben, a nappali rendszerű iskolai oktatás vagy felnőttoktatás keretében részt vevő tanulóval köthető. A tanulószerződés lényegében a szervezet és a tanuló között gyakorlati képzés céljából kötött írásbeli szerződés, mely tartalmazza mindkét fél jogait és kötelezettségeit, és minden esetben a képzési idő végéig szól.

Miért jó a tanulószerződés?

Munkájáért pénzbeli és egyéb juttatásokat kap, valamint jogosultságot szerez a társadalombiztosítás ellátásaira. A tanulószerződéssel eltöltött képzési idő szolgálati időnek minősül.

A tanulót megillető juttatások: pénzbeli juttatás havonta; gyakorlati napokra egyszeri kedvezményes étkezés vagy étkezési költségeihez természetbeni hozzájárulás; munkaruha, védőeszköz, védőfelszerelés; felelősségbiztosítás; foglalkozás-egészségügyi vizsgálat.

Együttműködési megállapodás

A tanulószerződést a munkáltató és a tanuló, az együttműködési megállapodást a munkáltató és az iskola köti a megyei kereskedelmi és iparkamara által kiadott formanyomtatványon, majd az aláírást követően ellenjegyzés céljából eljuttatja a területileg illetékes kamarának. A szerződés a kamarai ellenjegyzéssel válik érvényessé.

HBN
hirdetés