Tantárgytalanul

Személyes emlékem, de alighanem sok mai fiatalé is, hogy az iskolában, jelesül a középiskolában tanult tárgyak megközelítőleg a fele abszolút nem érdekli azokat, akiknek a fejébe vernék az adott tudást. S ezek a fél- vagy negyedismeretek számu(n)kra (látszólag) feleslegesnek is bizonyulnak további életü(n)k során. T. Szűcs József írása.

De mint tudjuk, a látszat sokszor csal. S különösen a mai világban több mint rugalmasan kell alkalmazkodniuk a volt diákoknak a felnőtt életükben rájuk váró munkaerőpiac követelményeihez. De mihez kezdjenek, ha iskolájukban éppen azt a tárgyat nem tanították komolyabb szinten, amelyre szükségük lenne az áhított, vagy adódó állás betöltéséhez? Reménykedjenek majdani munkáltatójuk nagyvonalúságában, hogy megismerteti velük azt, amit eleddig az iskola vállalt magára? Ám a jövőben talán már nem teszi…

Helyénvaló és időszerű is az oktatás minőségének, célszerűségének, a reális igényekhez történő igazításán gondolkodni, s mint most, akár változtatni. Számomra mégsem elfogadható, hogy lesznek olyan középiskolák, amelynek bizonyos számú tanulója bizonyos évszázadok óta oktatott tantárgyakkal esetleg nem is találkozik tanulmányai során. Mondjuk a földrajzzal, amely elégséges ismerete nélkül a világban ma zajló politikai események mozgatórugóit óhatatlanul mások értelmezik majd számukra és helyettük. Nyilvánvalóan az értelmezők szájíze szerint. Valaminek a nem tudása ugyanis mindig kiszolgáltatottá, befolyásolhatóvá, manipulálhatóvá teszi az embert. Persze azért nem kell enciklopédistának lennünk ahhoz, hogy ne mások irányíthassák gondolatainkat. Viszont, s nemcsak emiatt, s legalábbis szerintem, az lenne az igazi megoldás a reál, humán, képességfejlesztő stb. tantárgycsoportok óraszámának csökkentéséről vagy növeléséről szóló vitában, ha nem egyes tárgyak rovására, kárára történne az átalakítás.

Hisz ez, talán nem is olyan burkoltan, azt az üzenetet hordozza magában, hogy a benne foglalt ismeretek másodlagos fontosságúak. Mi több! Egyáltalán nem is fontosak, hisz nagyon jól el lehet boldogulni nélkülük. S ennek nyomán hamar eljöhet ezen tárgyak lenézésének, lekicsinylésének ideje. S innen már csak egy lépés azok lekicsinylése, lenézése, akik mégis ezeket az ismereteket fogják (meg)tanulni. Vagy (meg)tanítani…

– T. Szűcs József –
hirdetés