Tájékoztató a Fejlesztési Bizottság munkájáról

Hajdúhadház – Az ÁROP
1.1.5-08/C/B-2008-0007
„Területfejlesztési
Összefogás a Hajdúhadházi
Kistérség
Fejlődéséért” projekt
keretében a Fejlesztési Bizottság
soron következő, 2010. február 2-i
ülésén a Hajdúhadházi
kistérség területfejlesztési
SWOT-analízisét tárgyalta.


Az elemzés célja, hogy számba
vegyük a kistérség
területfejlesztési
koncepciójának és operatív
programjának
elkészítését
megalapozó erősségeket, és
lehetőségeket, továbbá a
gyengeségek és veszélyek
feltárásával
meghatározhatóak legyenek a
fejlesztési dokumentum súlypontjai.


A Bizottság tagjai javaslataikkal
egészítették ki az előzetesen
beterjesztett elemzést, így
általuk a civil szervezetek,
vállalkozók és a CKÖ
szempontjai is megjelentek a dokumentumban. A projekt
az Európai Unió
támogatásával, az Európai
Szociális Alap
társfinanszírozásával
valósul meg.