Tájékoztatás betakarítással, gépszemlével kapcsolatosan

Tájékoztatás betakarítással, gépszemlével kapcsolatosan
Az aratási időszak tűzeseteinek megelőzése érdekében különösen nagy jelentőséggel bír a betakarítást végző erőgépek tűzvédelme, valamint az aratásra, a tarló és növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok betartása.

A mezőgazdasági munkákat végzőknek a nyári betakarítások során különösen nagy gondot kell fordítaniuk a kalászos gabonafélékben, mezőgazdasági terményekben keletkező tüzek megelőzésére. A mezőgazdasági erő- és munkagépek üzemeltetőinek az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) alapján el kell végezniük a gépek tűzvédelmi felülvizsgálatát, mezőgazdasági gépszemléjét. A szemle tervezett idejéről az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséget 8 nappal a gépszemle megtartása előtt írásban értesíteni kell. A szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, aminek egy példányát a szemlét követő 8 napon belül az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség részére meg kell küldeni, egy példányát pedig a járművön kell tartani.

A gazdálkodóknak fontos tisztában lenniük azzal, hogy aratáskor milyen tűzvédelmi előírásokat kell betartaniuk, ugyanis a tűzvédelmi szabályok megszegőivel szemben tűzvédelmi bírság szabható ki, melynek összege akár a hárommillió forintot is elérheti.

A mezőgazdasági erő- és munkagépekre, az aratásra, valamint a tarló- és a növényi hulladékok égetésére vonatkozó részletes szabályokról a mezőgazdasági munkákat végzők az OTSZ-ből tájékozódhatnak.

Kérem, hogy a tájékoztatót – az abban foglaltak minél szélesebb körben való megismertetése érdekében – közzétenni szíveskedjék.

 

Dr. Kiss Szilvia

Megyei szóvivő