Szólj be a papnak! – Háborúzás a békéért?

Válaszadó: dr. Hodossy-Takács Előd egyetemi docens
Válaszadó: dr. Hodossy-Takács Előd egyetemi docens - © Fotó: magánarchívum
Debrecen – A Hitélet új rovatában dr. Hodossy-Takács Előd, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem docense válaszolt.

Van-e olyan szent cél, ami a vérontást is legitimálja?

Amennyiben „szent cél” és „vérontás” alatt vallási indíttatású terrorizmusra gondolunk, a felelet egyszerű: ez a Szentírásból nem eredeztethető, és onnan nem is igazolható. A rendszerint abszolút igénnyel jelentkező vallási terrorizmusnak létjogosultsága nincs. Erről egyébként az Egyházak Világtanácsának kilencedik nagygyűlése (Porto Allegre, Brazília, 2006) dokumentumot fogadott el, ez kimondja, hogy a meghirdetés céljától függetlenül a terrorizmus nem igazolható sem jogilag, sem teológiailag, sem pedig etikailag.

Az Úr nevével ajkán

Ugyanakkor ezen a ponton a Szentírás ismerői teljes joggal vághatnak közbe: Izrael népe az Ígéret földjének elfoglalásakor Isten parancsának engedelmeskedve mészárolt le népeket kímélet nélkül. Jerikó elfoglalásakor csak Ráháb, a parázna nő menekülhetett meg családostul, nem sokkal később pedig Aj városának minden lakóját, kicsinyeket és nagyokat mind kardélre hányták. Ez tehát egy szent cél lenne? A honfoglalás, vagy egy nép szabadságküzdelme érdekében mégis megengedhető a vérontás? Vagy a hangsúly az isteni parancsra esik? Ha Isten parancsolja, akkor szabad, vagy esetleg kell is ölni? Ezzel kapcsolatban nagyon világosan kell látni: a bibliai Izraelben és a környező ókori népeknél egyaránt isteni felhatalmazásra hivatkozva támadtak. A móábiták Kemós nevében ragadtak fegyvert, Izrael pedig az Úr nevével ajkán indult harcba, ez a kor kommunikációs-ideológiai keretein belül értelmezendő.

Békességre törekedni

Úgy vélem, akkor járunk el helyesen, ha az erőszak kérdését nem egyszerűen a tilalom felől közelítjük meg. Az a legszerencsésebb, ha engedünk Jézus ígéretként is felfogható felszólításának: „Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak.” (Mt 5,19). Nem elég a terrorizmus ellen szónokolni, a keresztyének kötelessége az is, hogy szűkebb-tágabb környezetükben a megbékélést mozdítsák elő.

HBN