„Személyre szabott” kuka

Így mérik a szemetet a község kukásautójával
Így mérik a szemetet a község kukásautójával - © Fotó: Magánarchívum
Monostorpályi – Sokat megenged az önkormányzat, de a visszaéléseket nem tűri.

A községben 2015 januárjától vehető igénybe a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás; az önkormányzat saját maga hozott létre céget, a Monostorpályi M.F.Ü Kft.-t a hulladék gyűjtésére, szállítására – az AKSD telepére viszik a község szemetét.

A rendszer tapasztalatairól beszélve Szabó József polgármester kiemelte, hogy mindent megtesznek azért, hogy ki-ki igénye, és az általa „termelt” hulladék mennyisége szerint válasszon gyűjtőedényzetet: 120 literes kukát, 110, valamint 60 liter űrtartalmú zsákot.

A kevesebb a cél

– Korábban mindenki zsákokba gyűjtötte a hulladékot, észrevehető volt, hogy csökken a mennyisége, hiszen mindenki igyekezett „beleférni” azokba – mondta a polgármester.

– Aztán az önkormányzat – a lakossági igényeknek megfelelően – több alternatívát biztosított a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló rendeletében, melynek értelmében a magánszemélyeknek lehetősége nyílik kedvezménnyel csökkentett közszolgáltatási díj fizetésére. Minden év február 28-ig nyilatkozhatnak arról, hogy december 31-ig kukában vagy zsákban gyűjtik a kommunális hulladékot. Aki nem teszi ezt meg, annak automatikusan a hulladékgyűjtő edényzet (kuka) után fizetendő közszolgáltatási díjat számlázzuk. Abba szemetelni a legköltségesebb: 250 forint egy-egy ürítés. A 110 és a 60 literes zsákot az választhatta, aki vállalja, hogy negyedévre előre megvásárol legalább kétheti kirakásnak megfelelő zsákot előre, valamint negyedév végén vállalja a kedvezménnyel csökkentett közszolgáltatási díj megfizetését, amely bruttó 100, illetve 50 forint hetente. Természetesen a többlethulladék keletkezésekor mindenki vásárolhat további zsákot – folytatta.

Népszerű a kuka

– Sajnos látható tendencia, hogy – mióta a lakosság választhatja már a kukát is – a begyűjtött és ártalmatlanításra beszállított hulladék mennyisége 2,5 – 3-szorosára emelkedett. 2014. december 31-ig hetente átlagosan 2 – 2,5 tonna hulladék keletkezett, mára ez a mennyiség 6,5 – 7 tonna. A lakosok mellőzik a szelektív gyűjtést, és ismét mindent, válogatás nélkül a kukában gyűjtenek – sorolta Szabó József.

Épp ezért májustól lemérik a kukákat, hiszen akad, aki a 120 literesbe 40 kilogrammnyi szemetet is beleszuszakol, a helyi rendeletben megengedett 10 helyett. Aki tavasztól többet szemetel, az többlet-közszolgáltatási díjat fizet, hiszen az önkormányzat belevette ezt a vonatkozó rendelkezéseibe – tudtuk meg.

Így lesz teljes

Juhász Péter, a település jegyzője előrevetítette, hogy jövő januártól végleg kivezetnék a rendszerből a kukákat, csak a zsákok maradnának. Azzal pedig, hogy a bomló szerves anyagot tartalmazó hulladékot hetente, míg a többi fajtájú hulladékot igény szerint kell elszállítttatni, tehát az ingatlanhasználó maga dönti el, mikor milyen zsákot vásárol, ténylegesen igazzá válik a hulladékról szóló törvényben nevesített szennyező fizet elve.

HBN-BB


Szelektíven is lehet

Az önkormányzat a szelektív hulladékok (papír, műanyag, üveg, fém) gyűjtésére is több lehetőséget biztosított: a Kft-től lehet megvásárolni az erre rendszeresített zsákokat, illetve a közterületen kihelyezett gyűjtőszigeteken erre a célra rendszeresített konténerekben is el lehet helyezni szelektíven az így gyűjthető szemetet. Házi komposztálás során pedig mindenkinek lehetősége van otthon rendszerezni a zöld hulladékot.

Gyűjtőedények

A 120 literes kukába hetente 10 kg tehető. A 110 literes hulladékgyűjtő zsákba legfeljebb 9 kg (ára: bruttó 350 Ft/db), a 60 literesbe 5 kg mennyiségű kommunális hulladék gyűjthető (ára: bruttó 200 Ft/db). Többféle szelektív zsák van forgalomban, áruk bruttó 150 forint.