Számvetés Hidasnémetiben

Az abaúji község képviselőtestülete elkészítette azt a kimutatást, ami a tavalyi év legfontosabb eseményeit összegzi, hónapokra bontva.

Ezek szerint nem zárt rossz időszakot az önkormányzat, hiszen az első negyedévben elfogadták az Abaúj-Hegyköz Kistérségi Ttársulás megállapodásának módosítását, döntöttek a Leader + kistérség megalakításáról, az ahhoz való csatlakozásról. Döntés született céltámogatási pályázat benyújtásáról a szennyvízberuházásra, pályázatot írtak ki az új bérlakásokra. Áprilisban alakuló ülését tartotta a Közoktatási Társulási Tanács, több pályázat benyújtásáról határoztak, májusban döntés született mentességi kérelmekről, az „Interreg” pályázat benyújtásáról. Nyáron, közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a „Szenvedélybeteg Intézmény” kivitelezője. Ősszel csatlakoztak a Bursa Hungarica pályázat következő évi fordulójához, megbízták a körtöltés megerősítési munkáinak elvégzésére a kivitelező céget, beruházások sora valósult meg. A fentiek természetesen csak szemelvények a fontosabbak közül. 

Serfőző László