Szakaszosan aszfaltozhatnak Debrecen

A csatornázás után az addig földes utca is sorra kerülhet, ahol a feltételek adottak Debrecenben.

– „Az olyan településrendezési eszközök alkalmazása, mint például az utcaszélesítés tervezése, hosszú távon a lakosok közreműködésével hozhat csak eredményt. A megfelelő szélességű, szilárd útburkolattal, járdával, zöldsávval rendelkező, közművekkel ellátott, megoldott csapadékvíz elvezetéssel rendelkező utca az ott lévő ingatlanok forgalmi értékét jelentősen növeli, de legalább olyan mértékben, amennyi az utcaszélesítésbe átadott telekrész értéke.”

Részben ezt a választ adta Varga László a debreceni polgármesteri hivatal városfejlesztési főosztályvezetője egy panaszos olvasónk levelére, melyben a hölgy a Júlia telepen található Körösi Csoma Sándor utcai katasztrofális állapotokat ecsetelte. „…nem tudnak bejönni hozzánk az utcába se kocsival, se gyalogosan, és ha tehetjük, mi sem megyünk ki innen. A hó olvadása és egy napos esőzés után járhatatlanná és elérhetetlenné válik a környék.” A levélből kiderül, aki ennek ellenére autóval nekivág a sártengernek, az előbb utóbb futóművet cserélhet

Nem elég széles

A továbbiakban arra is fény derül az írásból, hogy az utca egyes részein közel vannak egymáshoz a két oldalon a házak, illetve a kerítések, ezért nem biztosított az útépítéshez szükséges szélesség, így a csatornázás befejezése ellenére sem jöhet szóba az aszfaltozás. Bonyolítja a helyzetet, hogy a lakók egy része a hat évvel ezelőtti építkezéskor ennek tudatában lemondott a telkének a majdan kialakítandó utcába eső részéről az önkormányzat javára, de van ahol a házak esnek a 12 méteres sávba, arra pedig senki nem kötelezhető, hogy ezért lebontsa az épületet.

A patthelyzet feloldására teszi fel a kérdést a levélíró: miért nem elegendő annyi hely az út építéséhez, amennyin két autó kényelmesen elfér egymás mellett? Nem is érti, mi indokolja a 12 méternyi szélességet, hiszen nem valószínű, hogy az utcájukra terelnék a buszközlekedést, ugyanis tőlük pár percre van a forgalmas Sámsoni út.

A szabály diktál

Varga László a továbbiakban tételesen kitér a panaszos által felvetettekre. Mint írja: „A Körösi Csoma Sándor utcára tíz másik utca csatlakozik, így ezek forgalmának egy részét is el kell, hogy vezesse a magasabb rendű utakra. A kétirányú forgalmat biztosító szilárd burkolaton túlmenően helyet kell biztosítani az út egyéb részeinek is (pl.: útpadka, járda stb.) Szintén nagy helyszükséglete van a felszíni csapadékvíz elvezetését szolgáló árkoknak és a közműhálózatok vezetékeinek és azok védőtávolságainak.”

Ezután utal arra, hogy a helybiztosítás a jelenleg hatályos Szabályozási Tervben előirányzott utcaszabályozás végrehajtásával oldható meg véglegesen, ez az építési engedélyek kiadásának egyik feltétele is volt, melyet a lakók saját elhatározásukból vállaltak.

Hozzáteszi: nem várható el senkitől sem, hogy az út tervezett szélesítése miatt a házát lebontsa, legfeljebb, ha már a tulajdonos újat szeretne építeni.

Egyelőre zúzott kő

Végül a főosztályvezető jó hírrel is szolgál: Amennyiben a Sámsoni út felől (meglévő szilárd burkolathoz történő csatlakozás támogatási feltétel!) egy szakaszon a szélesség már kialakult, a tervezés és az engedély megszerzése után az építés megkezdhető. Így az utca szilárd burkolata, több ütemben ugyan, de megépíthető lakossági kezdeményezésre.

A válaszból az is megtudható, hogy a csatornázás befejeztével részlegesen zúzottkő behordással földútjavítási munkákat végeztek a Sámsoni úti csatlakozástól kezdődően a Simon István és a Bajonett, valamint a Hetényi János utcák között és a Simon István – Körösi Csoma utcák csatlakozásánál.