„Sok számos esztendőt” megélt

„Sok számos esztendőt” megélt
Van olyan kor a nőknél is, amely már minden megbántás nélkül leírható.

Szabó Benjaminnét Nagyrábén 95. születése napja alkalmából Peténé Majoros Emese jegyző és Tarpai Andrea anyakönyvvezető köszöntötte a polgármesteri hivatal nevében a neves finn író, Mika Waltari idézetével: „Életének valamennyi szakaszában lassan-lassan átalakul az ember, míg végül rádöbben, hogy nehéz visszaemlékeznie és korábbi énjeire ráismernie…” Erzsike néninek nincs baj az emlékezetével, élete minden mozzanatára tisztán emlékszik. Lánykorában Debrecenben cselédkedett, majd fiatal asszonyként néhány évig Sápon lakott. Apósának segített három falu postáját válogatta szét hosszú éveken keresztül. A termelőszövetkezetben „egész területe volt” (egy hold), amelyet lelkiismeretesen művelt. Nem mondja ki, de érződik a hangjában, hogy rosszul esik neki, hogy sokan felé sem néznek azok közül, akikkel jót tett, de vannak akik gondoskodnak róla. December óta Papp Károlyéknál lakik, szeretetben, békességben…