Sok a szakszó, kevés a jó feladat

Sok a szakszó, kevés a jó feladat

Személyesen rendelte el Magyar Bálint oktatási miniszter a tankönyvek felülvizsgálatát két évvel ezelőtt.

Az eredmény nem szívderítő. Kiderült: a ma használatos tankönyvek nem alkalmasak a diákok képesség- és készségfejlesztésére. A vizsgálat okairól kérdeztük az oktatási minisztert.

A 2003-as nemzetközi PISA-felmérés azt mutatta, hogy a magyar diákok nem tudják alkalmazni a megszerzett ismereteket – mondta Magyar Bálint. – A közoktatás reformja épp ezért indult el, egyrészt az új nemzeti alaptantervvel, másrészt a kétszintű érettségi bevezetésével. S miközben a lexikális ismeretszerzés helyett a képesség- és készségfejlesztés új hagyományát kívánjuk megteremteni, azt tapasztaljuk, hogy a tankönyvek nem felelnek meg ennek a célnak. Sokkal inkább szakkönyvek, mint tankönyvek, túl sokat markolnak az ismeretekből, szövegezésük olykor érthetetlen, nem felelnek meg az életkori sajátosságoknak, a bennük található feladatok nem a problémamegoldást és az alkalmazást segítik. Ráadásul évről évre egyre több ismeretanyag zsúfolódik a tankönyvekbe, A vizsgálat kimutatta, hogy például egy mostani történelemkönyvben kétszer-háromszor annyi adat található, mint egy 30 évvel ezelőttiben. 

Használhatóak legyenek!

Hogy ez ne így legyen, 2006 elején megszületik a tankönyv-jóváhagyás új rendszere, ezt követően minden tankönyv csupán két évre kapja meg az engedélyt, 2007. szeptember 30-a után már nem kerülhetnek forgalomba olyan tankönyvek, melyek nem felelnek meg az új szempontoknak – vázolta a jövőbeni elképzeléseket a miniszter. – Végső célunk, hogy használható, a problémamegoldást és gondolkodást segítő, felesleges ismeretektől mentes könyveket használhassanak az iskolákban a pedagógusok és a diákok.

Analizáltak 

A vizsgálat szakmai vezetője Kojanitz László, a Commitment Pedagógiai Intézet főigazgatója volt. Őt a vizsgálati módszerekről kérdeztük.

Összehasonlító tankönyvelemzést végeztünk – mondta a szakember. – Általában 4-4 párhuzamos tankönyvsorozat tankönyveit vetettük össze az ismeretek mennyisége, a szövegezés bonyolultsága, a kérdések és feladatok száma és típusa, az illusztrációk száma, típusa és pedagógiai használhatósága szempontjából. A tankönyvanalízis módszere azt jelenti, hogy méréseken alapuló számszerű adatokkal támasztottuk alá az összehasonlítás eredményeként tett megállapításainkat. 

Szelektálni kell 

A régi, elsősorban a magolásra késztető tankönyvek nem szolgálják az aktív tanulást – állapította meg Kojanitz László. –A tankönyveknek a munkáltató, a problémamegoldó tanításhoz kellene minél jobb feltételeket biztosítaniuk. Ügyelve közben arra, hogy a megértés szempontjából alapvetően fontos fogalmak, ismeretek, összefüggések és szabályok tartósan beépülhessenek a tanulók tudásába. Ahhoz, hogy erre megfelelő mennyiségű idő és gyakorlási alakalom jusson, szelektálni kell az ismeretanyagban, s gondosan meg kell tervezni azok egymásra épülését. A tankönyveknek mindehhez jó példát és megfelelő feltételeket kell biztosítaniuk a pedagógusok számára. A tankönyvjóváhagyás szempontrendszerét meg kell újítani, s az értelmes tanulás feltételeiből kiindulva kell a tankönyvekkel szemben támasztott követelményeket megfogalmazni. Az ismeretanyag túlzott mennyisége, a bonyolult szövegezés  tekintetében szigorítani kell az előírásokat, ahol lehet, ennek érdekében objektív, adatszerű normákat is meghatározva.

KHE

 

Tankönyveink tartalmából

Mi a predikatív szószerkezet? (nyelvtan 4. osztály )

„ Mikor Minósz feleségének félig bika alakú gyermeke született, akkor Daidalosz volt az a híres építész, aki a Minotaurosz számára megépítette a híres Krétai labirintust, és aki megmutatta Ariadnénak, hogyan találhat ki belőle Thészeusz.” (olvasókönyv 3. osztály )

Mi az a kaloriméter? (fizika 7.osztály)

Ki volt Emmeline Pankhurst? (történelem 8. osztály)

Mikor jött létre a BBC? (történelem 8. osztály)

Ki volt Mürón? (történelem 5.osztály)

„Ha nem vennénk tudomást arról, hogy 1000-szer ennyi emberről van szó, akkor egy nem egészen 17 km hosszú, 8 és fél km széles téglalapba zsugorított Magyarország lakóinak számát látjuk.” ? (matematika 4. osztály)

„2002-ben a sorozatos botrányok miatt felbomlott Kisgazdapárt nem jutott be a parlamentbe, sőt a MIÉP sem.” ? (történelem 8. osztály)

„A pannonhalmi főapátság kolostoregyüttese Magyarország első egyházi intézménye: 966-ban alapította Géza fejedelem, bencés szerzetesek részére” (környezetismeret 4. osztály)

Hogyan aránylik egymáshoz a víz és vas fajhője? (fizika 7. osztály)