Séta a reformáció históriájában

Akt.:
Séta a reformáció históriájában
© Fotó: Derencsényi István
Debrecen – Hét állomáson haladhattak végig a reformáció 500 évének legfontosabb történelmi momentumain.

A reformáció fél évezredének meghatározó személyei, és eseményei elevenedtek meg azok előtt, akik vasárnap ellátogattak a Malompark bejáratához. A Reformációs séta 2017 országos programban 7+1 sátorban korabeli ruhákat viselő emberek várták az érdeklődőket, akik így beszélgethettek többek között Luther Mártonnal, Kálvin Jánossal, bepillanthattak az 1568-as tordai ország­gyűlésbe, vagy éppen vallási vitákat hallgathattak végig. A résztvevők megemlékezhettek a hit megújulásának kezdeti lépéseiről, kibontakozásáról, valamint modern kori hatásairól.

Állandó reformálódásban

A reformáció 500. és a Magyarországi Református Egyház megalakulásának 450. évfordulója kapcsán megszervezett interaktív kiállítás élményét az országban több helyszínen átélhették már. A szervezők így írnak annak céljáról: A Hetednapi Adventista Egyház, mint a protestáns felekezetek kisegyházához tartozó közösség hisz abban, hogy az 500 éve megindult reformáció olyan értékeket teremtett, melyek pozitívan hatottak Európa (és Észak-Amerika, közvetve pedig sok más ország) történelmére. Ide vezethetők vissza a szabad gondolkodás, szabad vallásgyakorlás, szabad tudományos vizsgálódás gyökerei, de a reformáció a protestáns országok gazdasági fejlődéséhez is hozzájárult. Éppen e messze nyúló hatásból kiindulva elmondhatjuk, hogy a reformáció – általánosabb értelemben véve – nem csak egy 16. századi térhez és időhöz kötött történelmi esemény megnevezése, hanem egy folyamatos, azóta is újabb lökésekkel dinamikusan előrehaladó jelenség. A 20. század nagy teológusa, Karl Barth ezt patinásan így fogalmazta meg: Ecclesia semper reformanda est, azaz „az egyház mindig reformációra szorul”.

Fotó: Derencsényi István Fotó: Derencsényi István ©

A keresztyén egyházak e szemlélet szellemében számos értéket halmoztak föl itt a Kárpát-medencében is. Ahhoz, hogy ezeket tovább vigyük a mai magyar társadalomban, nem volna szabad elfeledkezni a múltról. Ezért fontosnak tartjuk a reformációs értékek 21. századi újrafogalmazását, a megújulás üzenetének ma emberének mai nyelven való tolmácsolását. Ennek egyik hatékony módja a – tágabb értelemben vett – reformáció történetének korhű, ugyanakkor interaktív, a jelenhez folyamatosan hidat építő bemutatása.

HBN