Sárrétudvariból Elszármazottak: remélik, lesznek folytatók

Az egyik ünnepségen koszorúz a kör egyik tagja, Kenéz Lajos
Az egyik ünnepségen koszorúz a kör egyik tagja, Kenéz Lajos - © Fotó: Magánarchívum
Sárrétudvari – A Sárrétudvariból Elszármazottak Baráti Köre Egyesület a 2017. évvel feloszlott – a tagság elfogyott.

Az egyesületet 1995 őszén alapította Koránné Szőke Ilona. Első elnöke dr. Jeney Sándor, majd dr. Szőke Kálmán, s végül, P. Stébel Ildikó volt. Az egyesület megalakulása a környező települések közéletére is inspiráló hatású, tevékenységre serkentő kezdeményezés volt. Az egyesület alapító okiratában vállaltakat működése során, híven követte: „Sárrétudvari kultúrájának, hagyományainak felkutatása – tudományos, hiteles források alapján –, megőrzése, közreadása”.

Igényesen, hitelesen

Kezdetben a körhöz sok lelkes elszármazott csatlakozott, voltak közöttük tiszteletbeli, illetve pártolótagok is. Létszámuk kezdetekkor közelítette a százat, a találkozókon zsúfolásig megtelt a rendezvény helyisége.

Gazdag, tevékeny és hiteles életutat, munkálkodást tudhat maga mögött a Baráti Kör. A tagok, a nagy távolság miatt, évente egyszer tartottak összejövetelt, találkozót Sárrétudvariban. Akkor volt az egyesület a közgyűlése is, továbbá önmaguknak és a falubelieknek gazdag programot szerveztek, jóízű beszélgetéseken cserélték ki gondolataikat, tervezték a jövőt. Minden alkalommal igényes, hiteles kutatásokon alapuló, hagyományőrző ajándékkal lepték meg az útrabocsájtó településüket.

– A Sárrétudvariból Elszármazottak Baráti Köre Egyesület, híven teljesítette vállalását, több mint 20 éven keresztül – fogalmazott P. Stébel Ildikó elnök. – Húsz év nagy idő, sajnos az emberi fizikumon is nyomot hagy… A tagság jó része megöregedett, betegeskedő lett, és sokan örökre el is távoztak körünkből. Munkálkodásunkkal példát kívántunk adni a folytatáshoz. Egyesületünk tagságát azonban nem sikerült megfiatalítani. Úgy gondoljuk, idővel lesz majd folytatója, követője munkálkodásunknak.

Arra mindenképpen számítunk, hogy megőrződik az egyesületünk tevékenysége, mintát, erőt adva az utánunk jövőknek, „akik felvállalják majd a továbbiakban e nagyon elhivatott közösség kultúrateremtő, -őrző, -gazdagító, hagyományőrző, identitást őrző működését”.

HBN–KZS


Néhány a Baráti Kör ajándékai közül

 • Költő Nagy Imre mellszobra az iskola kertjében (a községgel közösen)
 • Kossuth Lajos mellszobra (a községgel közösen)
 • Tomasich Hermina első kisdedóvó óvónőjének emléktábla
 • Jókai Mór emléktáblája a könyvtárban – valamint kutatások relikviái az íróról
 • Könyveket vásároltak a könyvtárnak
 • Két vitrin ajándékba a falunak fontos történelmi dokumentumoknak
 • Fali téka adományozása
 • Helytörténeti gyűjtemény létrehozása, a gyűjtemény gondozása
 • Hapák József fotóművész képei a hízőföldi régészeti leletekről
 • Dokumentumok Sárrétudvari történelmi emlékeiből, híres szülötteiről
 • Csónak alakú fejfa az 1514-es Dózsa-féle parasztfelkelés emlékére
 • Emlékkő állítása az 1848-as szabadságharc helyi résztvevőinek emlékére
 • Műemlékké nyilváníttatták a református templomot, a parkját és a parókiát
 • Szőnyeg a református templomnak
 • Emlékkő Sárrétudvari 1214-es „megülésének” emlékére
 • „A sárréti ember” faszobra állítása
 • Emléktábla Mérky János karnagynak a községháza falán
 • Sárrétudvari tűzzománc címere a községháza falán
 • Nagy Imre népi költő posztumusz kötetének kiadása
 • Molnár László népi író, fafaragó írásainak kiadása
 • Sárrétudvari nagyközséggé nyilvánításának 136. évfordulójára elkészíttette a falu zászlaját, hímzett címerrel
 • Emléktábla Nemes István és Édes Irén pedagógusok emlékére
 • Emléktábla Madar Ilona néprajzkutató emlékére
 • Emlékkő a kolerajárvány áldozatainak emlékére
 • Kézműves-, faragott persely a református templomba
 • Emlékserleg adományozása az iskolának
 • Kerti pad ajándékozása a községnek
 • Költő Nagy Imre sírjának rendbetétele és kopjafa állítása