Sajtóközlemény – Épületenergetikai fejlesztések Hajdúsámsonban, KEOP-5.7.0/15-2015-0007

Sajtóközlemény – Épületenergetikai fejlesztések Hajdúsámsonban, KEOP-5.7.0/15-2015-0007
Hajdúsámson Város Önkormányzata sikeresen pályázott az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében. A bruttó 134.576.282 Ft összegű, 100%-os, vissza nem térítendő támogatás felhasználásával 6 db középület energetikai korszerűsítése fog megvalósulni a településen.

A KEOP-5.7.0/15-2015-007 azonosítószámú, „Épületenergetikai korszerűsítések Hajdúsámsonban” elnevezésű projekt keretében nagyszabású beruházás valósul meg. A jelenleg kedvezőtlen körülmények között működő épületekben a projekt segítségével Európai Uniós színvonalú, magasabb komfortfokozatú, energiatakarékos és környezetbarát intézmények jönnek létre.

 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő felújítandó ingatlanok hagyományos építési technológiával készültek. A régi építési szabványokban bekövetkezett jelentős változások, illetve a beépített szerkezetek jelentős fizikai amortizációja alapján kijelenthető, hogy az épületek mostani leromlott állapotukban már nem felelnek meg a jelenlegi hőtechnikai előírásoknak, így fenntartásuk költséges és pazarló.

 

A fejlesztés a Polgármesteri Hivatal „A” és „D” épületében, az Orvosi rendelő és Irodaházban (Hajdúsámson, Petőfi u. 2.), az Egészségházban (Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5.), a Családsegítő Szolgálat (Hajdúsámson, Árpád u. 22.) épületében, és a Martinkán található Török u. 46. sz. alatti Közösségi Házban valósult meg. A költséghatékony működtetés érdekében az épületek határoló szerkezeteinek (falak, lábazat, födémek, tetőtér-beépítést lezáró ácsszerkezeti elemek) utólagos hőszigetelése és a külső nyílászárók cseréje valósult meg.

 

A projekt alapvető célja az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése. A fejlesztés eredményeként olyan középületek jönnek létre, ahol az energiatakarékos technológiai megoldások alkalmazásával a város fenntartási költségei szignifikánsan csökkennek. Hosszútávon Hajdúsámson város éves széndioxid kibocsátása jelentősen csökkenni fog, ezzel is hozzájárulva a település természeti környezetének megőrzéséhez és energiabiztonságának megteremtéséhez.

 

A projekt a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból került finanszírozásra.

 

hajdusamson_920