Sajtóközlemény

Akt.:
Sajtóközlemény
Felújították a II. Világháborús emlékművet.

2015. május 22.

Görbeháza Község Önkormányzata

Azonosító: 1005155831

 

Görbeházán felavatták a felújított II. Világháborús emlékművet, amely az elesett görbeházi hősök emléke előtt adózik. A felújítást egy pályázat keretében Görbeháza Község Önkormányzata finanszírozta több mint kétmillió forintos, vissza nem térítendő 100%-os intenzitású támogatásból.

A projektmenedzsment feladatokat az Európa Terv Kft., Lakatos Tibor ügyvezető vezetésével, míg a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységeket a Partium Group Kft. látta el.

A felavatott emlékmű Makai Éva képzőművész, valamint Hegedűs Zoltán kivitelező munkáját méltatja.

 

A 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER támogatási felhívásra Görbeháza Község Önkormányzata 2013-ban sikeres pályázati anyagot nyújtott be. A benyújtott projektben komplex közösségi tér, II. Világháborús emlékmű felújítását tervezték. A pozitív támogatói döntést követően, nettó 2.376.601 forintos támogatásból az emlékmű és környéke felújításra került.

A II. Világháborúban elesett görbeháziak emlékművét az 1960-as években állították a lakosság akarata, összefogása alapján, amely az elmúlt közel fél évszázados időszak időjárási viszontagságainak nyomát erősen magán viselte. A méltó közösségi tisztelgésre, megemlékezésre külső megjelenésével egyre kevésbé volt alkalmas.

Görbeháza Község Önkormányzata 82/2013. (VII.18.) számú képviselőtestületi határozatával döntött a 613/2 hrsz-ú ingatlanon (Böszörményi u. 39.) található emlékmű felújításáról. A nyertes vállalkozóval megkötött szerződés alapján az alábbi munkák készültek el:

– korábbi emlékmű szétbontása

– alapzat újbóli elkészítése

– emléktábla-készítés

– térkőburkolás

– parkosítás

2015. május 22-én került sor a fejújított II. Világháborús emlékmű ünnepélyes felavatására Görbeházán.

Az önkormányzat jegyzője, Dr. Juhász Péter köszöntötte a megjelent partnereket, vendégeket és fellépőket, majd Giricz Béla Lászlóné, a település polgármestere ünnepi beszédében ismertette az emlékmű felújításának körülményeit.

A görbeháziak számára kiemelten fontos alkalmat jelenlétével és beszédével megtisztelte Tállai András miniszter-helyettes, parlamenti titkár és Dr. Tiba István országgyűlési képviselő.

Az ünnepség végén Maga László esperes áldotta meg, majd szavaival Kerékgyártó Kálmán költő méltatta a felújított emlékművet.

A rendezvényen színvonalas műsorukkal közreműködtek: Őze Áron színművész, Nagy István katonazenész, Cserfa Népdalkör, Csipkebokor Dalkör, Török Ferencné és Makó Pál.

 hirdetés