Rejtett vízjelek, Bakó Endrétől

Debrecen – A most megjelent kötetben
válogatott tanulmányokat, cikkeket
olvashatunk, főként helytörténeti
érdekességű, debreceni,
hajdúsági és bihari
írókról vagy irodalmi
jelenségekről.

Egyik ciklusa, a Táj és irodalom
külön is feltárja a
Hortobágy és Bihar irodalmi
szerepét a magyar literatúrában.

A Portrék és metszetek ciklus első
tanulmánya Dutka Ákos
és Ady Endre irodalmi
barátságát elemzi. Az eredeti
kutatáson alapuló A Holnap asszonya
című dolgozat a
Berettyóújfaluban született
Miklós Jutkáról
szól. A Sinka István
indulása, illetve A
„műfordító” Sinka
István
első megjelenése
idején ugyancsak új adatokkal
szolgált. A Dokumentum című ciklusban
olvashatjuk az Utazás Csokonai koponyája
körül, avagy megásták a
költő sírját című
montázst, mely a költő 1953-as
exhumálását idézi fel egykori
dokumentumok révén. Az
ásatást annak idején a
nagyközönség
kizárásával titokban
végezték. Nem kevésbé
érdekes az a dolgozat sem, amely a mostanában
mind többet idézett Csáth
Géza
földesi éveivel
foglalkozik. Három történelmi
személyiség (Bocskai, Csokonai, Simonyi
óbester) szépirodalmi
ábrázolását is
feldolgozta a szerző. A Ballag már a
vén diák című
írásból megtudhatjuk, hogy nem
selmecbányai
valéta-nótáról és nem
Farkas Imre szerzeményéről van
szó, amint azt egyes nótáskönyvek
és lemezborítók hamisan
állítják, hanem egy német
(jénai) diáknótáról,
amelynek szövegét Csengey
Gusztáv
fordította magyarra, majd a
szöveg az évtizedek során
folklorizálódott és torzult. Ez
történt Csanády
György
székely
himnuszával is, amelynek egyetlen
versszakból álló hiteles
szövegét közli a könyv szerzője,
megrajzolva Csanády rövid
portréját is. Több dolgozat
tárgya Gulyás
Pál
.

A kisebb terjedelmű vegyes cikkek között
olvasunk Zsutai Jánosról, a
gyilkosságba esett, tehetségesnek indult
debreceni költőről. Egy Mariay
Ödönhöz
, Ady egyik legjobb
barátjához intézett Lajtha
László
-levél szép
példája annak, hogy aki akart, ember maradt
az embertelenségben is: a kiváló
zeneszerző és -tudós
vállalta a veszélyt, pénzt, csomagot
küldött a Budapestről egy
békési tanyába telepített,
beteg Mariaynak, aki azonban
ápolás híján hamarosan belehalt
az elhagyatottságba. A megemlékezések
Szabó Lőrincről,
Pákozdy Ferencről,
Julow Viktorról, Stetka
Éváról
, Niklai
Ádámról
, Gábor
Zoltánról
, Juhász
Béláról
stb. szólnak.
A kötet minden írása korábban
folyóiratokban vagy a Naplóban jelent meg. A
legrégebbi dolgozat 1974-ben keletkezett, a
legfrissebb 2008-ban.