Régi – új óvoda Görbeházán

A görbeházi ovisok egy évre
„iskolások lesznek”, hiszen otthonukban
megkezdődtek a felújítási
munkálatok. Az intézmény ugyanis 212.
692.461. Ft pályázati
támogatásban részesült.


A község önkormányzata 2007
őszén a Gólyafészek
Óvoda és Bölcsőde
bővítésére és
felújítására
pályázatot nyújtott be az
Új Magyarország Fejlesztési Terv
Észak-alföldi Operatív Program
keretében meghirdetett „Oktatási
– nevelési intézmények
fejlesztésének
támogatására”. Ezen
uniós pályázatot
kétfordulós pályázati
eljárás keretein belül
bírálták el, melynek
értelmében Görbeháza
óvodája 212.692.461. Ft
végösszegű támogatásban
részesül, melyhez 5%-os önrész
biztosítása szükséges.


E pályázat kritériuma egy
másik, „Kompetencia alapú
oktatás, egyenlő
hozzáférés –
innovatív intézményekben”
című pályázat volt. A Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség
döntése alapján a
pályázat értelmében
Görbeháza Község
Önkormányzata vissza nem
térítendő támogatásban
részesül, melynek megítélt
összege 7.000.000. Ft. Ennek
köszönhetően az intézmény
pedagógusai korszerű tudást
adó képzéseken vehetnek
részt; az óvoda informatikai és
egyéb, a munkát segítő
eszközökkel gyarapodhat.


Az ovisok azonban nem „csupán” az
óvónők szaktudását, a
technika vívmányait élvezhetik,
hiszen „otthonuk” a következő
tanévre szinte teljes egészében
megújul. A projekt kapcsán az
épület számos helyiséggel
bővül.
„Felújításra és
cserére kerül a fűtési
és világítási rendszer, a
vizesblokk és a
szennyvízhálózat, a
nyílászárók, a
tetőszerkezet” – mondta dr. Pusztai
Adél, a település
polgármestere. Kialakításra
kerül továbbá az óvodai
fedett terasz, s a játszóudvar is
jelentős változásokon megy majd
keresztül, a konyha teljes
felújításra kerül.


A közel egy éves munkálatok miatt a
kicsik ideiglenes otthona az általános
iskola lesz ebben a tanévben. A
várakozás hosszadalmasnak tűnhet,
ám mindenképp megéri, hiszen
jövőre modern, meghitt környezet, s
körszerű eszközök,
játékok várják a gyerekeket
új otthonukban.

Címkék: , ,