Ötven esztendő „a nyomda ördögének fogságában”

Akt.:
Dr. Varga Gábor
Dr. Varga Gábor - © Fotó: Matey István
Hajdúböszörmény – Bibliofil köteteihez a felhőpapírt is saját keze munkájával állítja elő dr. Varga Gábor.

A nyugalmazott főiskolai oktató az idén ünnepli 50. szakírói jubileumát, ez idő alatt 17 önálló kötete, mintegy 400 publikációja és számos főiskolai jegyzete jelent meg.

Utoljára a tanítóképzőn

Dr. Varga Gábor dolgozott közművelődési felügyelőként, egyetemi óraadóként, főiskolai oktatóként. Munkáját több kitüntetéssel is elismerték, legutóbb 1996-ban a Magyar Református Egyház professzorai, doktorai és kutatóiból álló testület a Doktorok Kollégiumának rendes tagjává választotta. Utolsó munkahelye a debreceni tanítóképző főiskola volt, itt a neveléstudományi tanszék docenseként 16 éven keresztül tevékenykedett – korkedvezményes – nyugdíjazásáig, 1997-ig.


Fotó: Matey István Fotó: Matey István ©

A palóc ezermester öröke

Régi református családból származik a felső-magyarországi Lak községből, apai ági ősei, a Zilahiak Báthory István erdélyi fejedelemtől kapták a nemességüket, anyai részről a Vitáriusok pedig görög–olasz származású nobilisek voltak. Az Amerikát és a Távol-Keletet megjárt palóc ezermester nagyapja házában eltöltött vakációk döntően meghatározták a múlt és a hagyományok iránti szeretetét, tiszteletét. Kerámiagyűjteménye első darabját, egy gömöri díszes korsót nagymamájától kapta 8 éves korában, mely ma is ott áll a szekrénye tetején.


Fotó: Matey István Fotó: Matey István ©

A népművészet és a tradíciók ismerete és ápolása mellett kitüntetett helyet foglalnak el szívében a könyvek. Dr. Varga Gábor azonban nemcsak az olvasás szerelmese, hanem legalább annyira az írásé is, sőt a ’90-es évek eleje óta könyvkötészettel és -kiadással is foglalkozik.

Kézírással sorszámozza

Fél évszázaddal ezelőtt „fogta meg a nyomda ördöge”, amikor negyedéves egyetemistaként az OTDK-ra (Országos Tudományos Diákköri Konferenciára) írt dolgozatát arany fokozatra minősítették, s később a debreceni Módszertani Füzetekben is közölték. Innentől számos országos és helyi lapokban, folyóiratokban (Confessio, Honismeret, A Valóság, Országos Borászati Füzetek, Debreceni Szemle, Böszörményi Szemle) jelentek meg írásai, tankönyveit Debrecenben, Budapesten és Tokióban is kiadták. Eddig az általa 1992-ben létrehozott Debreceni Bibliofil Műhely könyvsorozatban 17 egyedi tipográfiájú és kivitelezésű kötete jelent meg. Ezek különlegessége kis méretükön kívül az, hogy alkotójuk a hagyományos, úgynevezett felhőpapírt is kézi munkával állítja elő, maga fűzi össze, valamint oldalait kézírással sorszámozza. Esztétikus könyvecskéivel több kiállításon is szerepelt, például a Sárospataki Kollégiumban, a Tokaji, Karcagi, Berekfürdői Írótáborban, Tiszaújvárosban.

– Hassó Adrienn –