Őstermelőkből hamarosan hőstermelők

Nagy a bizonytalanság, s vele a felbolydulás az őstermelők körében az adószám igénylésével, a nyugtaadási kötelezettséggel kapcsolatban. Még a segítségnyújtásért szokás szerint nyaggatott könyvelők is nehéz helyzetben vannak. Olvasóink mondták:

17:00: Csupa ideg az összes őstermelő…

– A mezőgazdasági tevékenység az új évtől az általános forgalmi adó(áfa) hatálya alá tartozó tevékenység és az áfa törvény szerint rendszeres jövedelemszerző tevékenységnek számít. Ennek következménye, hogy a gazdálkodóknak a termékértékesítéshezadószámot kell kérnie az Apeh-től. Ezt 2008. január 15-ig tehetik meg a gazdálkodók. Azoknak a termelőknek, akik 2008-ban kezdik a tevékenységet, elegendő az első értékesítés előtt az adószámot megkérniük (a 08T101 nyomtatványon) és ekkor választhatnak ÁFA besorolást is – vezet be a kamarai tanácsadók által már átrágott információ-kásába Máté János a megyei Agrárkamara témavezető tanácsadója.

Akinek már van…

A mezőgazdasági termelők egy része már most is rendelkezik adószámmal.
Nekik nem kell ismét adószámot kérniük! Ha a tevékenységi körükben szerepel
a mezőgazdasági termelés, akkor nincs tennivalójuk. Abban az esetben,
ha más a tevékenységük, akkor változás bejelentőlap kitöltésével be kell
jelenteniük a mezőgazdasági tevékenységet az APEH-nak, és választaniuk
kell az ÁFA elszámolási módot is.

Az új jogszabályban módosult a mezőgazdasági termelés fogalma, amit a termelők nehezen tudtak értelmezni – folytatja Máté. – A meghatározáshoz meg kell vizsgálni az értékesítés gyakoriságát, valamint az eladni kívánt termék mennyiségét is.
– Eszerint az egyszeri, vagyis saját szükségleten felüli felesleg értékesítése nem minősül mezőgazdasági őstermelésnek, ahhoz nem szükséges az adószám kiváltása.
– A különleges jogállású mezőgazdasági tevékenység (azaz a kompenzációs felárra jogosító értékesítés) kritériumai is változtak. A besorolás feltétele például, hogy a termelő legfeljebb 10 főt foglalkoztathat, valamint hogy mezőgazdasági terméket értékesít, vagy mezőgazdasági szolgáltatást végez.
–Abban az esetben, amikor már a tevékenység indításakor tudja a gazdálkodó, hogy saját fogyasztásán felüli terméket fog termelni, a keletkező termésmennyiséget nem fogja tudni elfogyasztani, hanem eladja, akkor az ÁFA hatálya alá tartozó tevékenység és szükségessé teszi az adószám kiváltását.
– Azoknak a gazdálkodóknak, akik saját nevükben nem végeznek termékértékesítést, nem kell adószámot kérniük. A családi gazdaság, illetve a közös őstermelői igazolvány egy tagja kér adószámot. Nem kell adószámot kérnie a családi gazdaság többi tagjának, a közös őstermelői igazolványban feltüntetett másik gazdálkodónak, ha önállóan nem értékesít.
Azoknak a termelőknek, akik csak felvásárlónak értékesítenek az adószám kérésén kívül más tennivalójuk nincs. A termékértékesítéskor az adószámot kell a felvásárló részére megadni, és a felvásárlónak az adószámot kell a felvásárlási jegyre felvezetnie.
Amikor a gazdálkodó nem felvásárlónak értékesít, hanem piacon vagy háztól, akkor nyugtát vagy számlát kell kiállítania. Számlatömböt az adószámmal a nyomtatványboltban lehet vásárolni.

15:02: Adószámot már igényeltem az APEH-nél, a piacon pedig majd nyugtát kell adnom a vevőimnek. Kell–e bélyegzőt is csináltatnom?„ A nyíregyházi őstermelő telefonos kérdésére az adószakértőtől kértünk választ.

– Az új évtől életbe lépett új áfa-törvény szerint számla vagy nyugta kiállítása lesz kötelező a mezőgazdasági (ős)termelő számára, amennyiben nem felvásárlónak értékesít. Eszerint alapesetben nyugtát, de kérésre akár számlát kell adnia.

Ha már megvan az adószám, az azt igazoló irattal lehet valamelyik nyomtatványboltban nyugtatömböt, illetve számlatömböt vásárolni.

Bélyegző ugyan nem kötelező, de praktikus lehet, mert az őstermelőnek nem kell minden egyes számlára, nyugtára egyenként kézzel ráírni az adószámot, nevet, lakcímet, csupán az értékesítési nap dátumát, s az eladott termék ellenértékét.

13:00: Nagy a bizonytalanság, s vele a felbolydulás az őstermelők körében az adószám igénylésével, a nyugtaadási kötelezettséggel kapcsolatban. Közülük leginkább a virtigli – csupán néhány gyümölcsfájának éppen érő termését, vagy például konyhakertjének–, tyúkocskái tojta házi tojásainak fölöslegét – értékesítő, zömében idősebb korosztályt képviselők idegesek. Ha, mint hírlik, lesznek kivételek, e kispénzű embereknek egyáltalán nem mindegy, kell–e kevéske pénzükből számítógépes/internetes segítségre, nyugta–, számlatömbre esetleg bélyegzőre költeni párezer forintot.

Még a mostanihoz hasonló esetekben segítségadásért fölkeresett könyvelők is nehéz helyzetben vannak, derült ki a szerkesztőségünket valamiféle eligazításért telefonálók szavaiból. Ám miután egyelőre újabbat még nekünk sem sikerült megtudnunk az okosaktól, ezúttal csokorba gyűjtve közzétesszük az „adószámmal nem rendelkező mezőgazdasági tevékenységet végző magánszemélyek (őstermelők) bejelentési kötelezettségéről„ az őstermelői értékesítéssel kapcsolatos 2008. évi változásokat.

– Az Áfa-törvény 2008. január 1-jétől hatályos szabályai szerint a mezőgazdasági tevékenységet végző magánszemély (őstermelő) számára akkor is szükséges az adószám, ha kizárólag kompenzációs felárra jogosító értékesítést végez.

Adószám nélkül kompenzációs felárra nem tarthat igényt, ezért a termelőnek legkésőbb az első felvásárlás időpontjáig be kell jelentkeznie az állami adóhatósághoz és adószámot kell kérnie.

– Amennyiben a termelő a különleges jogállása azaz a kompenzációs felárra jogosító értékesítése mellett még nem Áfa-alany vevőknek például piacon magánszemélyeknek is értékesít, akkor ezekre az ügyleteire – a feltételek (5 millió forintos felső értékhatár!) megléte esetében

Alanyi adómentességet választhat. Az alanyi adómentesség választását az adóhatósághoz be kell jelenteni, melyet a tevékenységüket 2008. január 1-jén vagy korábban kezdők a tevékenység megkezdésének bejelentésével egyidejűleg 2008. január 15-ig tehetik meg.

– A tevékenységüket évközben megkezdők az adószám igénylésére és az alanyi adómentesség választására irányuló bejelentési kötelezettségüknek a tevékenységük megkezdése időpontjától számított 15 napon belül tehetnek eleget.

– A bejelentési határidő elmulasztása esetén az adóalany igazolási kérelemmel élhet, amely alapján az adóhatóság az összes körülményt mérlegelve visszamenőleg adhatja ki az adószámot. Ennek hiányában, illetve az igazolási kérelem elutasítása esetén alanyi adómentesség nem alkalmazható.

Alanyi adómentesség hiányában, a nem felvásárló felé történő értékesítés után az általános szabályok szerint 20 %-os általános forgalmi adót (áfá-t) kell fizetni.

A tevékenység és az alanyi adómentesség választásának 2007. évi bejelentése esetén a 07T101 és a 08TAFA-E jelű nyomtatványok kitöltése szükséges.
A bejelentés 2008-ban az e célra rendszeresített 08T101 jelű nyomtatványon tehető meg.

Az Áfa-törvény mezőgazdasági tevékenységet végzőkre vonatkozó szabályairól részletes tájékoztató az APEH internetes honlapján (www.apeh.hu) jelenik meg.

Kiegészítésként egy magyarázat az őstermelők értékesítési módozatairól

Az őstermelők tulajdonképpen háromféle módon értékesítenek:

1. Felvásárlók felé, ekkor a felvásárló ad bizonylatot, ez a felvásárlási okirat, amin kötelezően fel kell tüntetni az értékesítő (őstermelő) adószámát.

2. Uniós tagállam béli, vagy harmadik ország béli adóalanynak, ekkor a termelő állít ki bizonylatot a számlaadás szabályait megfelelően alkalmazva.

3. Rendszeresen, üzletszerűen, piacon értékesíti a saját maga megtermelt árukat, ekkor számlát, nyugtát kell kibocsátania.

Ez utóbbival kapcsolatban: Aki eseti jelleggel, nem üzletszerűen értékesítik a „fölöslegüket”, azok nem végeznek adóköteles tevékenységet, így ehhez nekik nem kell adószám!

Kapcsolódó cikkek:

– Galambos Béla –
hirdetés