OS – Intézményi ösztöndíj, illetve részösztöndíj – „röghöz-kötési” szerződés nélkül!

Budapest, 2012. július 26., csütörtök (OS) – A magánfőiskolák méltatlanul csekély állami (rész)ösztöndíjas keretszámokat kaptak a 2012. évi felsőoktatási felvételi eljárás során. A főiskolák szinte mindegyike különböző intézményi támogatásokkal igyekszik növelni a képzéshez való hozzáférés lehetőségét azok számára, akik nem kerültek be államilag támogatott képzésbe, illetve nem tudják megfizetni a tandíjat, valamint nem akarnak eladósodni.

Pl. az Általános Vállalkozási Főiskolán az önköltséges képzésre felvett hallgatók közül nem kevesen – az állami ösztöndíjasokhoz, részösztöndíjasokhoz hasonlóan, a felvételi összpontszám alapján – 100, vagy 50%-ban támogatott képzésben kezdhetik meg tanulmányaikat szeptemberben. Vagyis az önköltséges képzésbe bekerülő első évesek egy részének 2012 őszén nem, vagy csak az önköltség felét kell fizetniük és nem kell “röghöz-kötési” szerződést aláírniuk.

A kedvezményes önköltséges képzésben való részvétel lehetősége nem csak az ún. “rendes” felvételi eljárásban, hanem a pótfelvételi eljárásban (Határidő: 2012. augusztus 10.) jelentkezők számára is biztosított.

A tanulmányaikat az első félévben kedvezményes intézményi önköltséges képzésben megkezdő hallgatók – az intézményi szabályzatban írtaknak megfelelőn, tanulmányi eredményük alapján – a további félévekben is pályázhatnak intézményi ösztöndíjra, részösztöndíjra. Ugyanez érvényes a teljes önköltséget megfizető hallgatókra is.

Kiadó: Magán, illetve Alapítványi Felsőoktatási Intézmények Vezetői Kollégium Egyesület