Orvoshoz és iskolába a körzethatárokat betartva

A katolikus templom Püspökladányban esti kivilágításban. Ez is a helyi értéktár tagja
A katolikus templom Püspökladányban esti kivilágításban. Ez is a helyi értéktár tagja - © Fotó: Kovács Péter
Püspökladány – A püspökladányi képviselő-testület a polgármester és helyettesei juttatásáról is döntött legutóbbi ülésén.

A katolikus templomot és a Gólyavárat is bevette a püspökladányi értéktárba a Települési Értéktár Bizottság, mégpedig az épített környezet nemzeti érték szakterületen – tájékoztatta a képviselő-testület tagjait a ladányi értéktár bizottság döntéséről a bizottság elnöke, Kovács Krisztina a képviselők nemrégiben megtartott ülésén.

A helyi értéktár bizottság a múlt év áprilisában foglalkozott a témával. Akkor a katolikus templomban lévő templomoltárképre, templom belsőre, valamint a templom homlokzatát díszítő sgraffitora tett javaslatot. Akkor a szakmai munkacsoport véleményét kikérve úgy döntött, hogy a katolikus templom épületének egésze érdemes arra, hogy felvegyék a települési értéktárba. A Gólyavár felvételéről is 2016. áprilisában érkezett javaslat, de az értéktárba kerülésről döntést nem hozott a bizottság, mivel az épület társasház, és a tagok úgy ítélték meg, hogy az épület felvétele további vizsgálódást igényel. Az ügyben kikérték a megyei önkormányzat jogi és koordinációs osztályának, valamint a Megyei Értéktár Bizottság véleményét, és mivel azt semmi nem szabályozza, hogy csak múzeumként vagy egyéb köz­épületként működő épület lehet az értéktár eleme, felvették a Gólyavárat is.

Ha van szabad kapacitás…

A képviselő-testület tagjai elfogadták a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, valamint védőnői körzetek számát és az egyes körzetekhez tartozó területek elosztását szabályozó önkormányzati rendeletet. Ennek értelmében Püspökladány közigazgatási területén hét felnőtt háziorvosi, három házi gyermekorvosi, valamint négy fogorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel, továbbá hat területi, és két iskolai védőnői körzetet határoztak meg. Ugyancsak döntöttek a város három, állami fenntartású általános iskolája beiskolázási körzeteiről is.

pl2

Dombi Imréné polgármester | Fotó: Derencsényi István

Ám itt, egyeztetve a kormányhivatallal, a Klik-kel és a járási hivatallal, a demográfiai változásokat figyelembe véve, szükség esetén módosíthatják a körzethatárokat. Mint azt kérdésünkre Márkus Gábor alpolgármester elmondta, az orvosi, védőnői, valamint beiskolázási körzetek esetében azt a gyakorlatot követik, hogy első körben a területileg odatartozó betegeket látják el, illetve veszik fel az oktatási intézménybe, ám ha ezen felül az orvosnak, iskolának marad szabad kapacitása, akkor a körzeten kívülről oda törekvők is kaphatnak egészségügyi ellátást, oktatást. Intézményvezetői állások kiírásáról is határozott a képviselő-testület. Az Egyesített Óvodai Intézmény magasabb vezetői beosztás álláshely, valamint a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum magasabb vezetői beosztásának betöltésére pályázatot ír ki az önkormányzat.

A jogszabály szerint

Egy múlt évi törvény módosulása miatt ettől az évtől kezdve változott a polgármesterek illetménye. Az összegek megállapításának alapja az államtitkári illetmény. Püspökladány a 10–30 ezer lakosságszámú települések csoportjába tartozik, így a polgármester havi bruttó illetményének az államtitkári bruttó összeg 70 százalékának kell lennie. Dombi Imréné polgármester illetményét 2017. január elsejétől havi bruttó 698 ezer forintban határozta meg a képviselő-testület, amely döntött Márkus Gábor és Rásó János alpolgármester tiszteletdíjáról is. A jogszabály szerint a polgármester-helyettesek tiszteletdíját egy számítás segítségével a társadalmi megbízatású polgármesterek illetményéhez kell igazítani. Ennek megfelelően Püspökladány két alpolgármesterének tiszteletdíját havi 296–296 ezer forintban állapította meg a képviselő-testület.

HBN–KZS


Mindkettőt elutasították

A három jobbikos, valamint egy civil szervezet által a testületbe juttatott képviselő két témában is határozati javaslatot adott be, amelyeket elutasította a Fidesz-KDNP többség.

Az újtelepi városrész szennyvízberuházásával kapcsolatban egy eseti ad-hoc bizottság felállítását kezdeményezték. A bizottság feladata a beruházás dokumentációinak teljes körű átvizsgálása, majd jelentéstétele a kivitelezéshez kapcsolódó eljárás törvényességéről lett volna. Ezt a képviselői többség azzal utasította el, hogy az ügyben már volt hatósági vizsgálat, az lezárult, törvénytelenséget nem talált.

A másik indítványuk a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit KFT. tevékenységi területén alkalmazható rezsiköltségek és bérleti díjak meghatározására és évenkénti felülvizsgálatára vonatkozott. Ebben az ügyben a képviselő-testületi többség illetéktelennek találta magát, mint fogalmaztak, a bérleti díjakat az önálló gazdálkodású egészségügyi intézmény határozza meg.