Örökifjú joghallgató

Orosz Zoltán, az örökifjú joghallgató
Orosz Zoltán, az örökifjú joghallgató - © Fotó: unideb.hu
Debrecen – 74 évesen koptatja az iskolapadot Orosz Zoltán, a Debreceni Egyetem, és talán az ország valamennyi felsőoktatási intézményének legidősebb hallgatója.

Jelenleg negyedéves levelezőként folytatja tanulmányait az Állam- és Jogtudományi Karon.

Mi indította arra, hogy megszerezze a harmadik diplomáját?

– Ötven évvel ezelőtt szereztem meg a gépészmérnöki, majd azt követően 10-15 év múlva a mérnök-közgazdász oklevelemet, mindkettőt a Miskolci Műszaki Egyetemen. De közben mindennapi munkám során – gyárfőmérnöki, majd magasabb beosztásban – rengeteg olyan kérdéssel találkoztam, ami szinte rákényszerített arra, hogy a legalapvetőbb területeken pontosan megismerjem a polgári, a munka, esetenként még akár a büntetőjogot is. Így amikor lehetőségem adódott, hogy a jogi ismereteimet rendszerbe foglalva is megismerhessem, jelentkeztem az Állam- és Jogtudományi Karra.

Hogyan fogadják a gyermekei, amikor megkérdezik: nagyapa tudnál vigyázni az unokákra? És azt a választ kapják, hogy most nem, mert hétvégén konzultációm lesz az egyetemen.

– Nehezen, de megértéssel fogadják. Egyetemi hallgatónak lenni valóban sok elfoglaltságot jelent, de mint nagyszülőnek, szülőnek családi kötelezettségeim is vannak. Amiben tudok – elsősorban elvi tanácsadásban – segítséget nyújtok. Mindkét unokám általános iskolás, a lányom és a fiam is felsőfokú végzettséggel rendelkezik, egyikük a bankszektorban, a másik a kereskedelemben dolgozik, mindketten vezető beosztásban. Ők is tudják, mit jelent egyetemistának lenni. Feleségem, akivel 46 éve vagyunk házasok, krónikus beteg, akiről körültekintően gondoskodom és ápolom, ő is támogat tanulmányaimban.

Mennyire lepődtek meg az egyetemi csoporttársak, amikor egy olyan korú úr ült be melléjük a padba, akinek elméletileg inkább a katedrán lenne a helye?

Fotó: unideb.hu Fotó: unideb.hu ©

– Szerintem teljesen természetes, hogy valaki az én koromban még tanul, és bár számukra kezdetben furcsának tűnhetett egy náluk lényegesen idősebb csoporttárs, azt hiszem, sikerült jó kapcsolatot kialakítani. Természetesen nem élek vissza azzal a tudástöbblettel, amivel a tapasztalatom alapján rendelkezem, hiszen bizonyos kérdésekben nyugodtabban, higgadtabban tudom a dolgokat megvizsgálni, így inkább segítek nekik egy-egy problémásabb helyzetben.

A tanárokkal szemben előnyt jelent, hogy tudják, mégiscsak egy kétdiplomás hallgató ül velük szemben a padban?

– A kartól minden segítséget megkapok, egyéni vizsgarenddel rendelkezem, ami az időm rugalmasabb és egyéni beosztását teszi lehetővé. Minden tanszéken megfelelő segítséget kapok, de én is mindent elkövetek, hogy a követelményeknek előírás szerint eleget tegyek.

Jelenleg negyedéves. Még van bő másfél év a diploma megszerzéséig. Hogyan tudja megőrizni mind a szellemi, mind a mentális frissességét?

– Elsősorban szakirányú az érdeklődésem, tehát inkább jogi és persze még mindig nagyon sok műszaki szakirodalmat olvasok, képzem és szinten tartom magamat. Sok a kötelező irodalom, ami a tanulmányokhoz tartozik, de itt is elsősorban olyan témákat szeretek vizsgálni, megoldani, ami az eredeti szakmámmal is összefügg.

A szellemi tornáról már ejtettünk szót, de fizikálisan hogyan tartja karban magát?

Fotó: unideb.hu Fotó: unideb.hu ©

– Az alapvető, hogy dohányzásról és alkoholról szó nem lehet, emellett a mozgásomat is szinten kell tartani, ami biztosítja a fizikai erőnlétemet ahhoz, hogy minden feladatomat el tudjam látni. Teniszezek, kerékpározok, és emellett még hivatásos jégkorong versenybíró is vagyok. Utóbbit az egyetem elkezdésekor befejeztem, ugyanis ez télen a versenyszezonban már túl nagy terhelést jelentett. Nem fizikailag, csak nehéz lett volna a versenynaptárt összehangolni a konzultációs, vagy vizsgarenddel. Nem öncélúan tanul, hiszen konkrét elképzelései vannak a végzést követően. Úgy tudom, bíróként szeretne dolgozni. Úgy vélem, nem egyszer azért húzódnak el akár évekig a bírósági eljárások, mert a jogi végzettségű bírák nem látnak bele a szakvélemények megalapozottságába, vagy nem tudják a szakértői véleményt értékelni. Esetleg egy-egy kiemelt ügyben akár eltérő szakvélemények is születhetnek. Ilyenkor arra kényszerül a bíró, hogy valamelyik állásfoglalást elismerje. Ilyen helyzetekben tudnám én a munkát segíteni, ha bíróként dönthetnék olyan ügyekben, ahol felhasználhatnám a műszaki szaktudásomat is.

Nincs jogi akadálya annak, hogy aktív bíróként dolgozzon?

– Ahhoz, hogy valaki ebben az életkorban a top-on legyen, olyan életmódot kell folytatnia, hogy a teljesítőképességét szinten tartsa. A jelenlegi egészségi állapotom alapján én egy15 évvel fiatalabb munkaerő átlagos teljesítőképességét tudom biztosítani az életkoromból, diplomáimból adódó tapasztalatokkal együtt. Mindezt együttesen tudnám jogi területen az igazságszolgáltatás érdekében hasznosítani. Mindenképpen dolgozni szeretnék a diploma megszerzése után, és nem is lennék igazi joghallgató, ha nem néztem volna utána, milyen lehetőségeim lesznek az elhelyezkedésre. Munkavállalásomat engedélyezheti szakminiszter, de amennyiben ez meghaladja az ő hatáskörét, akkor a köztársasági elnökhöz fogok fordulni. Addig is készülök a félévi vizsgáimra.

Béres Zsuzsa

A cikk a DEja vu legutóbbi számában jelent meg.

– Debreceni Egyetem –