Óriási vállalkozásnak gondolta maga Görgei is

Akt.:
Debrecen – A vegyes összetételű embertömegből hadsereget formált.

A vegyész Görgeiről Varjasi Imre levéltárvezető szólt, a hadvezér katonai pályaképét Filep Tibor történész-újságíró vázolta fel a konferencián, végigkövetve a szabadságharc minden fontos állomását.

– Görgei egy olyan forradalmár volt, aki a társadalmi változások, például a jobb­ágyfelszabadítás mellett volt, ellenben úgy érezte, hogy Magyarország önállóan nem tudja megvédeni magát. Századosként lépett be a magyar honvédhadseregbe, ám 1848 őszére már őrnagy lett, 30 évesen. Akkor figyel fel rá az ország, amikor megteremti a magyar szabadságharc első igazi győzelmét, amikor lefegyverzi Róth és Philippovics tábornokok Jellasicstól leszakadt tízezer főnyi tartalékseregét. Ez azért volt nagy győzelem, mert sok fegyverhez juthatott hozzá a magyar sereg. Az ozorai győzelem híre eljutott Kossuthhoz és Batthyányhoz. Kossuth magához hívatta Görgeit, és azonnal tábornoki címet ajánlott neki, s azt a küldetést, hogy menjen el Schwechatba, s nézze meg, a magyar hadsereget elő lehet-e készíteni Bécs felszabadítására. Görgei akkor elutasítja a kinevezést, de bátran elemzi a helyzetet. Katonai szempontból ellenezte, a politikait rábízta Kossuth­ra. Egyébként Görgeire mint hadvezérre a szabadságharc minden egyes napján jellemző volt, hogy elismerte a politika primátusát. A schwechati csata az 1848 őszén a Dunántúlon folyó hadműveletek utolsó csatája volt, vereséggel végződött.

Tanítják az egyetemen

Ezt követően ismét magához hívatja Kossuth, s kinevezi, amiről így beszélt később Görgei: „óriási vállalkozás, de nem tehettem mást.”

1849 áprilisában megindul a tavaszi hadjárat, ekkor válik Görgei igazi hadvezérré; zseniális a haditerve, sikert sikerre halmoz, a császáriakat visszaszorították a Tiszától Pest alá. Hadjáratait számos egyetemen tanítják. Mivel tűnt ki itt? Ez a 30 éves fiatalember pontosan látta meg az ellenfél gyengéit, mindig tudta, hogy mint hadvezérnek mikor és hol kell megjelenni az ütközetben. Nem volt könnyű egyensúlyoznia Kossuth és az ország nagyjai között, magával és velük is számos csatát kellett megvívnia.

BB


Görgei Artúr
Debrecen - Sztereotip kép él a köztudatban Görgeiről, ezt igyekeztek oldani a konferencián. 200 évvel ezelőtt született Görgei (vagy Görgey) Artúr. Az első gondolatunk általában Görgei Artúrról az, hogy áruló. 98 évig élt, haláláig kellett ezt a megbélyegzést elviselnie, jogtalanul – így nyitotta...