Orbán Viktor a debreceni közgyűlés alakuló ülésén

Orbán Viktor a debreceni közgyűlés alakuló ülésén
Hétfőn tartja alakuló ülését a debreceni közgyűlés. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is jelen lesz.

11.39

Dr. Széles Diána elmondja, hogy a Közgyűlés titkos szavazással a jelölteket alpolgármesterré választotta.

Az alpolgármesterek leteszik az esküt, majd helyet foglalnak az asztalnál.

3. A Közgyűlés állandó bizottságai képviselő tagjainak, a Józsai Településrészi Önkormányzat, valamint a Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egyeztető Bizottsága tagjainak megválasztásához kapcsolódó döntések meghozatal

A képviselők kisebb száma miatt 12 helyett csak 7 állandó bizottság lesz a javaslat szerint. A Józsai Településrészi Önkormányzat továbbra is 7 tagból áll, melyből az elnök és az alelnök képviselő. Az Egyeztető Bizottság pedig tíz tagú, a tagokat fele-fele arányban a megyei jogú város, illetőleg a megyei közgyűlés választja meg. 

Az állandó bizottságok számát – ebből eredően tevékenységi körét -, valamint tagjainak számát az új, kisebb képviselő-testületi létszámhoz igazítva, azzal arányosan kevesebb főben javasolja meghatározni az előterjesztés a következők szerint:

  1. Egészségügyi és Szociális Bizottság: 11 fő (6 képviselő + 5 nem képviselő tag)

  2. Ügyrendi és Etikai Bizottság: 6 fő (csak képviselő tagjai vannak)

  3. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság:11 fő (6 képviselő + 5 nem képviselő tag)

  4. Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság: 11 fő (6 képviselő + 5 nem képviselő tag)

  5. OktatásiBizottság: 11 fő (6 képviselő + 5 nem képviselő tag)

  6. Pénzügyi Bizottság: 11 (6 képviselő + 5 nem képviselő tag)

  7. Tulajdonosi Bizottság:7 fő (csak képviselő tagjai vannak)

(Most csak a belső tagokról szavaznak.)  

Javasolt tagok: Egészségügyi és Szociális Bizottság (6 fő)

elnök: Dr. Kiss Sándor

alelnök: Szilágyi László

alelnök: Dr. Papp Csaba
képviselő tagok: Becsky Tibor
Bagolyné Rinyu Ilona

Kulcsár Gábor

Ügyrendi és Etikai Bizottság (6 fő)

elnök: Dr. Széles Diána
alelnök: Balázs Ákos
képviselő tagok: Dr. Mazsu János

Győri Gyula

Varanyi Sándor

Dr. Zsiros Zsolt

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (6 fő)

elnök: Czellér László
alelnök: Fodor Levente

alelnök: Varanyi Sándor
képviselő tagok: Jámbor Ferenc

Nagy Sándor
Tóth Csaba

Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság (6 fő)

elnök: Bagolyné Rinyu Ilona
alelnök: Asbóth Endre

alelnök: Dánielfy Zsolt
képviselő tagok: Dr. Pankotai László
Papp Viktor

Ágoston Tibor

Oktatási Bizottság (6 fő)

elnök: Szabó Gyula
alelnök: Filepné Tóth Katalin
képviselő tagok: Szilágyi László

Dr. Pankotai László

Varga Zoltán

Ágoston Tibor

Pénzügyi Bizottság (6 fő)

elnök: Kőszeghy Csanád Ábel
alelnök: Kovács István
képviselő tagok: Csaholczi Attila

Jenei Imre
Jámbor Ferenc

Szatmári Károly

Tulajdonosi Bizottság (7 fő)

elnök: Győri Gyula
alelnök: Dr. Zsiros Zsolt
képviselő tagok: Jenei Imre

Fodor Levente
Dr. Széles Diána

Balázs Ákos

Dr. Gondola Zsolt Zoárd

Józsai Településrészi Önkormányzat (2 fő)

elnök: Balázs Ákos
alelnök: Dánielfy Zsolt

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egyezető Bizottsága (5 fő)

tagok: Kósa Lajos

Pajna Zoltán

Dr. Papp László
Somogyi Béla

Dr. Széles Diána

Arról szavaznak, hogy az érintett képviselők (tehát valamennyi képviselő – “a Bajnai-Kormány uolsó bosszúja”) szavazhatnak.

Az előterjesztést elfogadják.

A jelenlévők eléneklik a Szózatot, majd  a huszárok kiviszik a zászlókat. A Közgyűlés alakuló ülése véget ért, csütörtökön lesz a következő ülés.

11.07

Egyelőre Somogyi Bélához fog tartozni a város oktatásügye is. Kósa példákat idéz arra a fonákságra, ami ma országosan az oktatás irányítását jellemzi.

E téren törvényi változások lesznek, s ha majd tisztázódik, mennyi feladat marad az önkormányzatoknak, akkor – ha szükséges – választanak még egy alpolgármestert.

Dr. Szekeres Antal jegyző ismerteti az alpolgármester választás menetét.

A titkos szavazát egy másik teremben bonyolítják le.

A szavazás végéig szünet.

10.59

2. Debrecen Megyei Jogú Város alpolgármestereinek megválasztása

A polgármester előterjesztése 3 fő főállású alpolgármester, Pajna Zoltán, Dr. Papp László és Somogyi Béla megválasztására tesz javaslatot.

A Közgyűlésnek titkos szavazással kell az alpolgármestereket megválasztania. A titkos szavazáshoz a Közgyűlés háromtagú ad hoc bizottságot hoz létre, melynek tagjai: Dr. Széles Diána (Fidesz), Varanyi Sándor (Jobbik), Dr. Zsiros Zsolt (MSZP).

A 3 alpolgármester – jelölt érintett az ügyben, a Közgyűlésnek döntenie kell, hogy ők szavazhatnak-e? Egyöntetű igen a válasz. 

Kósa röviden bemutatja  a jelöltek eddigi munkáját.

10.46

Folytatódik a közgyűlés. immár a megszokott menetrend szerint.

Kósa Lajos bejelenti hogy a Fidesz-frakció megalakult, vezetője dr. Széles Diána.

Elfogadják a napirendet.

 

Az első napirendi pont:  Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet módosítása

Debrecenben 24 egyéni választókerületben választottak önkormányzati képviselőt a választópolgárok, valamint 10 fő kompenzációs listán juthatott mandátumhoz. Az így megválasztott – összesen 34 – képviselő a polgármesterrel együtt 35 fős képviselő-testületet alkot – a korábbi 50 fős testület helyett.

Az SZMSZ-t az új létszámokhoz kell hozzáigazítani.

 A polgármester javaslata, hogy 3 fő alakíthasson frakciót. Javaslatot tesz a bizottságokra is.

A következő bizottságok jönnek létre: a.) Egészségügyi és Szociális Bizottság

b.) Ügyrendi és Etikai Bizottság

c.) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

d.) Oktatási Bizottság

e.) Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság

f.) Pénzügyi Bizottság

g.) Tulajdonosi Bizottság”

A korábbi 5 kisebbségi önkormányzat (bolgár, cigány, német, örmény és román) helyett 6 kisebbségi önkormányzat jött létre, megalakult a ruszin kisebbség képviseletére hivatott új települési kisebbségi önkormányzat is.

Asbóth Endre (Fidesz) megkérdezi, hogy a javaslatban a Bizottságok és névsoruk miért nem ABC-rend szerint van?

Kósa azt válaszolja, hogy a következő előterjezstésben már rendben lesz.

Széles Diána (Fidesz) arról beszél, hogy a bizottsági helyek elosztásánál a Fidesz “gáláns” ajánlatot tett az ellenzéki pártoknak. Szerencsésnek tartja, hogy a képviselői létszámok csökkentek, takarékosság szempontjából.
Az előterjesztést elfogadják.

Az új SZMSZ szerint kezdik a működést. Kósa elmagyarázza, hogy van egy bonyolult rendelet, ami a “Bajnai-kormány utolsó bosszúja”, s mely szerint minden SZMSZ csak elfogadása másnapján léphet hatályba, tehát most mindnekinek haza kellene mennie. Van azonban az Igazságügyminisztériumnak egy kiadott jogértelmezése, mely szerint mégis lehet törvényesen folytatni az ülést.

10.23

Kósa Lajos bejelenti hogy Debrecen Város Önkormányzatának Közgyűlése megalakult.

5 perc szünetet rendel el.

Orbán Viktor még vált néhány szót Bosák Nándorral és Bölcskei Gusztávval, kezet fog az alpolgármester-jelöltekkel majd elhagyja a termet.

10.05

 A képviselők átveszik megbízóleveleiket, Orbán Viktorral és Kósa Lajossal is kezet fognak.

9.54

A képviselők leteszik az esküt.

Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet.

Simogató hátszél- idézi Kósát. A miniszterelnöktől azt várják mindnehol, hogy sok pénzt vigyen. de az egy másik látogatás témája lezs.

Debrecenbe mindig szívesen jövök, itt régóta van jobboldali vezetés, még a legrosszabb politikai széljárás idején is. De ami fontosabb, hogy itt sikeres, a jövőbe vetett bizalommal teli emberek fogadják a vendéget, s aki a cívisváros levegőjét szívja, hasonlóan bizakodóan érzi magát. Mi a debreceni életfelfogás titka?

Ha csak a polgármesteren múlna, az baj lenne, mert belőle csak egy van. Lehet valami Debrecenben, amit érdemes megérteni. Az itteniek mindenki másnál hamarabb megértették azt, hogy együttműködve messzebbre jutnak. Pedig  a város fekvése sem kedvező: a keleti országhatár közelében van, márpedig nálunk a befektetések nyugatra mennek és az autópáyla is késve jutott el idáig.

Lehetett volna az embereknek okuk, hogy ne bízzanmak a jövőben. De inkább összefogtak és egy lokálpatrióta városvezetésbe helyezték a bizalmukat, akik ha kell, a lehetetlent is teljesítik a város érdekében. Elég egyetlen, szimbólummá magasodott példa: a Loki a Bajnokok Ligájában szerepelt. Ez az egész országnak fontos volt olyankor, amikor ki voltun éhezve a sikerre. Biztosítoom Önöket arról, hogy hamarosan egy modern stadiont avathatu nk fel debrecenben.

Önök tudják, hogyan lehet mások szkepitkus cinizmusával szemben fölelmelni egy közösséget. Arra biztatom Önöket, hogy jó gyakorlatukat és tapasztalataikat osszák meg másokkal!

A debreceniek egysége és együttműködése sikert hozott a városnak, a magyarok együttműködése pedig sikert hoz majd az országnak – zárta beszédét Orbán Viktor.

9.30

Kósa Lajos leteszi a polgármesteri esküt, majd helyet foglal az asztalnál és átveszi az ülés vezetését.

Beszédet mond. Rakovszky Dániel egykori főbírót idézi, aki szerint a hivatal kötelessége a király és ország iránti hűség, megtarttatása, a  nép szolgálata és a “veszélyek elhárítása”. A főbíró egy árvízben 15 embert mentett meg.

Rámutat, hogy már 1832-ben a nép és hivatal közti bizalmat hangsúlyozta  afőbíró. Debrecen hatása régóta messze túlnyúlik a város határán – mondja Kósa.

Ami Debrecenben történik, országos mintává válhat. Debrecen gyakran jó példával jár elöl és új utakat tapasztal meg. Jónéhány ilyen ügyünk volt (Vagyonkezelő és Egészségügyi Holding, közlekedési szövetség létrejötte, stb.). Reméli,  a vállakozói vagyon kezelés is ilyen modell lesz. A polgármester is a képvisleők egyéni felelősségére hívja fel a figyelmet.

A “veszedelmek elhárítása” kapcsán azt mondja: a városlakókat kell szolgálni. A várost szépíteni, építeni kell, otthonossá tenni. Ez egy életen át tartó feladat.

Az elöljárók és nép közötti bizalomról úgy vélil, enélkül egy város nem létezhet. Ha megvan, még szűkös forrásokkal is lehet csodát csinálni, ha 200 ezer ember alkotóereje összeadódik.  Példaként hozza fel a város és intézményke összefogására a Debrecen és a református egyház vagy Debreceni Egyetem közti kapcsolatot. “Erősítsük az együttműködést, akkor boldogul Debrecen, ha az itt lévő intézmények, cégek, emberek a maguk erejével képesek erősíteni.”

“Éljen Magyarország, éljen Debrecen!” – zárja szavait.

Dr. Mohácsi Ferenc a választás képviselői eredményeit ismerteti.

9.21

Dr. Kiss Sándor (Fidesz) köszönti a jelenlevőket.

Szabó Magdát idézi, aki szerint Debrecen sorsában ráismerni az országéra, az emebrére. A hitet és tenni akarást jelöli meg a város egyik erősségének. Irodalmi és történelmi példákon keresztül mutatja be a “debreceniséget”.

A szívós és konok, lokálpatrióta, egyszóval cívis városlakók akaratából vagyunk itt – hangsúlyozza. Int: a bizalom fefelősséggel is jár.

“A cívis polgár csak azt érzi, hogy jó-e itt élni. Tegyünk meg mindnet, hogy minél többen érezzék, jó itt élni” -zárja szavait.

Dr. Mohácsi Ferenc, a helyi választási bizottság elnöke ismerteti a helyi önkormányzati választás eredményét a város vonatkozásában.

9.09

Elcsendesedett a terem. Még néhány perc várakozás.Megérkeznek az alpolgármester – jelöltek is. Dr Szekeres Antal jegyző helyet foglal a főasztalnál.

9.16-kor megérkezett a miniszterelnök Kósa Lajos polgármesterrel együtt. A képviselői padok első sorában foglalnak helyet.

Huszárok zászlókat hoznak be majd a jelenlévők közösen eléneklik a Himnuszt.

Dánelffy Zsolt színész, fideszes képviselő elszaval egy verset.

8.54

Kilenc órakor kezdődik a 2010-14-es önkormányzati ciklus első, alakuló közgyűlése, melyen részt vesz Orbán Viktor miniszterelnök is.

8.50-kor a képviselők már a helyükön vannak. Tele a terem, számos meghívott vendég foglalja el a székeket, többek között dr. Fábián István, a Debreceni Egyetem rektora, Fekete Csaba megyei és Uzonyi Attila városi rendőrkapitány. Itt van Aradi Csaba, a Hortobágyi Nemzeti Park  volt igazgatója, Bölcskei Gusztáv református püspök.

A sajtó – nagy számú – képviselői ezúttal a karzaton kaptak helyet.

Mindenki a kormányfőt várja.Kósa Lajos

Harmincöten maradtak

Ők a városüzemeltetési és vagyongazdálkodási, kulturális és szociális, illetve a vállalkozói vagyonnal, városstratégiai fejlesztésekkel, a munkahelyteremtéssel összefüggő ügyekért fognak felelni. Az oktatás kérdése még nyitott, Kósa Lajos arra vár, hogy e területen tisztázódjon az állam és az önkormányzat szerepvállalásának aránya. Amennyiben szükséges, úgy lesz oktatási ügyekért felelős alpolgármester is.

Debrecen város közgyűlése a korábbi 50 helyett már csupán 35 főből áll.

FH

Debrecenbe érkezik Orbán Viktor

Orbán Viktor fontos gazdasági bejelentéseket tesz

polgármester még pénteken elmondta: a városnak négy alpolgármestere lehet, de ő maga egyelőre csak hármat jelöl: Pajna Zoltán és Somogyi Béla mellett, akik a múlt ciklusban már betöltötték a tisztséget, és a Fidesz frakcióvezetője, Papp László is alpolgármesterként tevékenykedne tovább.