Olvasói levél: Széchenyi és a Quaestor

Olvasói levél: Széchenyi és a Quaestor
© Fotó: Molnár Péter, archív
Debrecen – A világméreteket öltő, szerteágazó korrupcióban és adóelkerülésben a hatalom és a birtoklásvágy nem ismer határokat, írja Ferenc pápa. A fejlett országokban, különösen az élet napos oldalán élők, vagyonuk állandó gyarapítására törekednek. Soha sem mondják azt, hogy most már elegendő vagyont halmoztak fel. A magyarországi brókerbotrányok különösen igazolják ezt a negatív folyamatot.

Ez a tendencia nagyon veszélyes akkor, ha a kormány is hozzájárul a gazdasági, társadalmi viszonyokat romboló jelenséghez.

Ferenc pápa hangsúlyozza, hogy a pénznek szolgálni, és nem kormányozni kell. A brókerbotrány azt mutatja, hogy Magyarországon a pénz is kormányoz.

Célszerű lenne megszívlelni Széchenyi Istvánnak a Politikai programtöredékekben megfogalmazott gondolatát: „Én azok közé tartozom, kik nem titkolják, hogy szeretik a pénzt, de becsületes úton, fáradság és a haza java után.”

A bróker vezérek nem ismerik ezt a becsületes utat. A legnagyobb magyar számtalan alkalommal rámutatott, hogy a pénz segítségével elsősorban a közjóért kell fáradozni. 1821-ben a naplóban kifejti, hogy vagyonát azért is akarja gyarapítani, hogy alárendeltjeit még jobban segítse. 1832. október 23-án szintén a naplóban feljegyzi: „nem azt akarom elérni, hogy a pénzt minden másnál jobban szeressék, hanem, hogy tisztességesen iparkodjék mindenki valamennyire szert tenni”. A brókerbotrány vezetőitől ez a tisztesség olyan messze van, mint Makó Jeruzsálemtől.

Széchenyi a pénzt csupán eszköznek tartotta a haza fejlődése érdekében. A legnagyobb magyar Széchenyi Bélának 1848. január 24-én írt levelében megfogalmazza: „az okos ember kevés pénzzel is sok hasznot tud végrehajtani saját magának és felebarátainak, míg az oktalan minden haszonhajtás nélkül ezreket dob a vízbe”. Széchenyi István életútja bizonyítja, hogy a pénz segítségével számtalan maradandó alkotással gyarapította a hont. A legnagyobb magyar 1826. december 10-én a naplóban írja: „Mindenható Isten, sugalld nekem, mit és hogyan kell kezdenem, hogy egykoron a tőkével, melyet reám bíztál, elszámolni tudjak”. Lehet, hogy ez a sugallat is hiányzott a brókerbotrány vezetőinek életéből.

– Dr. Takács Imre Széchenyi-kutató, Hajdúszoboszló –
hirdetés