Olvasói levél: Nőnap után

Bagamér – Az első figyelemre méltó női megmozdulás 1898. március 8-án történt New Yorkban a textilgyári nők tüntetésével. A munkához való egyenlő jogokért 1917. március 8-án szerveztek női felvonulásokat Oroszországban. A szovjet minta tiszteletére Magyarországon 1948. március 8-át nemzetközi nőnappá nevesítették.

A nőnap ünneplése, hatása a keresztény (keresztyén) liturgikus gyakorlatban is említésre méltó – „imádság a nőkért” – gondolatkör témája lett. S valóban, a nők szerepe bibliai korokon át – az Édentől kezdve, Éva elesése által – kedvezőtlen öröklődés nyomait hagyta. Az újszövetségi kor a minden romlást jóvá tevő Máriának adatott. A hit fényében azóta is minden bukásra álló nő jeles minősítéshez juthat. A történelem sötét, árnyékos eseményei nyomán szállóigévé is lett: Minden rossz mögött keresd a nőt!

Mégis, a jóra fordított sorsú nő az újjáteremtettség jogán betöltheti felbecsülhetetlen nemes küldetését! Ilyen értelemben újra fogalmazódik a reájuk keltett mondás: Minden jó mögött sejtheted a nőt! Mennyi szépség és esztétikai érzék ölt testet a női szerepkörökben! S mint a gyöngébb nemhez tartozók a fájdalmas szülés vállalásától, sok-sok átvirrasztott éjszaka során át mennyi kikerülhetetlen állomás eszközei! Hangozzon az ünnep múltán is hálás köszönet minden küldetésszerű női feladatot vállalóért. Emlékezünk azért a közös felelősségre, a férfi és nő családot képező felelős megbízatására. A Szentírás apostoli korában felhangzó „Nincs férfi nő nélkül…” – fordítva is igaz, hogy nincs igazi nő férfi nélkül – örök törvény!

– Szász Ferenc, Bagamér –
hirdetés