Olvasói levél: levonta de nem fizette be a munkáltató a magánnyugdíj járulékot

Olvasónk munkáltatójával szembeni panaszával fordult hozzánk. Kérdésére szakértőnk válaszolt.

Debrecen. Olvasónk azzal a kérdéssel fordult a Napló jogi szakértőjéhez, hogy annak ellenére, hogy munkáltatója minden hónapban levonta tőle a magánnyugdíj járulékot, azt nem minden esetben fizette meg az adóhatóság részére. A tavalyi évről körülbelül 6 havi elmaradása van a munkáltatónak. Kérdése, hogy a probléma adóhatósághoz való bejelentését követően milyen módon érhető az el, hogy a tőle levont nyugdíjjárulék a megfelelő helyre befizetésre kerüljön?

A jogi szakértő válasza:

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. év LXXX. törvény rendelkezései alapján a foglalkoztató a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott), járulékalapot képező jövedelem alapján köteles a társadalombiztosítási járulékot, az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot, a nyugdíjjárulékot (tagdíjat) megállapítani és a biztosítottat terhelő járulékot levonni. A megállapított tárgyhavi járulékot (tagdíjat) az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározottak szerint kell a tárgyhónapot követő hónap 12-ig bevallani, illetőleg megfizetni az adóhatóságnak.

Bírságot is alkalmazhat

Tehát ez alapján a munkáltató kötelezettsége, hogy a tárgyhónapban kifizetett járulékalapot képező jövedelem után levonja az olvasót terhelő járulékokat – így a nyugdíjjárulékot is – és azt befizesse az adóhatóság részére. Amennyiben az olvasó azzal szembesül, hogy a tőle levont járulék nem kerül befizetésre a következőket teheti. Bejelentést tehet az adóhatósághoz, annak érdekében, hogy az kivizsgálja a helyzet. A bejelentéshez érdemes csatolni azokat a dokumentumokat, amelyekből megállapítható, hogy a járulék levonásra került, azonban nem lett befizetve. Ha az adóhatóság a vizsgálat során megállapítja, hogy a járulékt a munkáltató levonta, de nem fizetettd be, kötelezi a munkáltatót a befizetésre. Nyilvánvalóan ezzel egyidejűleg bírságot is alkalmaz a munkáltatóval szemben.

Akár fel is számolhatják

Abban az esetben, ha azt állapítják meg, hogy a munkáltató nem vonta le a járulékot az olvasótól és az az olvasó részére került megfizetésre, az adóhatóság az olvasót fogja kötelezni az elmaradt járulék befizetésére azzal, hogy kötelezettségének elmulasztása miatt a munkáltatót bírságolja.
Amennyiben a befizetésre kötelezésről szóló határozat ellenére sem kerül a járulék megfizetésre, az adóhatóság végrehajtási eljárást kezdeményez a munkáltatóval szemben, amelynek eredménytelensége esetén felszámolási eljárást indít a munkáltató fizetésképtelensége miatt – tájékztatott dr. Nemes Imre ügyvéd. HBN