Olvasói levél: Hiábavaló fáradozás a közjóért

Akt.:
Ferenc pápa
Ferenc pápa - © Fotó: Getty Images
Debrecen, Hajdúszoboszló – A rendszerváltás óta számtalan írásomban, parlamenti felszólalásomban foglalkoztam a szegénység nyomasztó hatásával, azonban Ferenc pápának az Evangélium öröme c. könyvében sok szaktekintély gondolatát is kiegészítve elemzi az egyre nyomasztóbb társadalmi egyenlőtlenséget és rámutat arra, hogy ez a társadalmi bajok gyökere.

A szegények képviselője kifejti, hogy az egyenlőtlenség csökkentése érdekében le kell mondani a piac abszolút autonómiájáról, a pénzügyi spekulációról és fel kell számolni az egyenlőtlenség strukturális okait.

A pápa olyan gazdaságpolitika mellett áll ki, ami segíti az emberek méltóságát és a közjó megvalósítását. „Az emberek méltósága és a közjó fölötte áll egyesek nyugalmának, akik nem akarnak lemondani kiváltságaikról”. A közjóért fáradozó Széchenyi István is, aki a Hitel c. könyvében követeli a nemesség egyes előjogainak eltörlését és rámutat arra, hogy vállalniuk kell a közterhek egy részét, adót kell fizetni. Ezzel lehet „a szántóvető sorsát könnyíteni, s méltóságát felemelni.” A legnagyobb magyar azt is kifejtette, hogy a nemesség az adófizetéssel hosszú távon nem veszíteni, ellenkezőleg, nyerni fog. Széchenyi a Stádium c. könyvében nyolcadik törvényjavaslatként adófizetésre kötelezte a nemeseket. Félő, hogy Ferenc pápa jobbító gondolatai Széchenyi törvényjavaslatához hasonlóan olyan ellenállásba ütköznek, ami megakadályozza azok megvalósítását.

A pápa a társadalmi békéért is síkra száll, ami magába foglalja az emberek közötti egyre tökéletesebb igazságosságot. A szociológusok is rámutattak arra, hogy az igazságosság nemcsak a gazdasági szűkösség, az alacsony jövedelem felszámolását jelenti, hanem a szegénység, a társadalmi és politikai kirekesztettséget, a társadalmi identitás és integrálódás lehetőségeinek a hiányát is tartalmazza.

Az olyan gazdaságpolitika és adópolitika, amely csak az élet napos oldalán élőket részesíti előnyben, hosszú távon a gazdagok számára sem kedvező. Több írásomban is kifejtettem már Hochman és Rogers kutatásai alapján, hogy az egyéni jólétek nem függetlenek egymástól, a szegények jövedelme hatással van a gazdagok jólétére is.

Ferenc pápa megalapozottan felhívja a figyelmet arra, hogy „a jó politika magasrendű hivatás, a szeretet egyik legértékesebb formája, mert a közjót szolgálja. Kérem az Urat, ajándékozzon nekünk több olyan politikust, akik valóban szívükön viselik a társadalmat, a népet, a szegények életét.

Nagyon várom, hogy egyszer termékeny talajra kerülnek hazánkban a nemes útmutatások, és valamikor a politika magasrendű hivatás lehet.

– Dr. Takács Imre, Hajdúszoboszló –
hirdetés