Olvasói levél: Hazai kórkép

Hajdúszoboszló – A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács – amelynek Kövér László az elnöke – 2013–2014. évekről szóló jelentése sok hiányosságot állapított meg a magyar gazdaság és társadalom állapotáról. Ezek összhangban vannak az ellenzéki pártok és jeles szaktekintélyek véleményével is. Az utóbbiak felvetései azonban évek óta süket fülekre találtak.

A jelentés többek között sötét képet fest az oktatásról. Hangsúlyozzák, hogy a 10–14 éves gyerekek szövegértése, matematikai és természettudományos ismeretei az OECD országok átlaga alatt van és romló tendenciát mutat. Növekedett az iskolát korán elhagyók aránya, ezzel szemben az uniós átlag folyamatosan javul. Hazánkban rendkívül szelektív módon működik az oktatási rendszer, jelentős különbségek vannak a diákok családjának jövedelmi helyzetében. A jelentés hangsúlyozza, hogy a kormány nem törekedett ezen gondok felszámolására. Azonban érdemes lett volna arról is szólni, hogy a jövedelemkülönbségeket az egykulcsos személyi jövedelemadó és a gazdagokat jobban támogató családi adókedvezmény tovább fokozta. A jelentés megállapítja, hogy az oktatási kiadások folyamatosan csökkentek, így sereghajtók vagyunk az Európai Unió országaihoz képest.

Az elemzők jól látják, hogy az oktatás színvonalának romlása a gazdasági növekedéshez szükséges innovációt is csökkenti. A jelentés készítőinek arra is rá kellett volna mutatni, hogy a világgazdaság egyik alapvető tendenciája a humanizáció, ami az emberi tudás megnövekedett szerepét jelenti. Az oktatás alacsony színvonala nemcsak a gazdasági növekedést akadályozza, hanem az ország versenyképességét is rontja.

Az elemzők súlyos hiányosságokat tárnak fel az egészségügyben is. Megállapítják, hogy a kormányzati intézkedések nem érték el az elvárható színvonalat az alapellátás, a szakellátás, a sürgősségi ellátás és a rehabilitációs rendszer területén.

A gazdaságban is sok negatív folyamatról olvashatunk. A külföldi közvetlen befektetések trendje csökkent, a magyar tulajdonú vállalkozások fejlesztése jelentéktelen. Az elemzést végzők az ellenzéki pártok képviselőihez hasonlóan rámutatnak arra is, hogy a közbeszerzésekben számottevő az ajánlattételi kockázat, sok területen erőteljes az állami beavatkozás.

2002-től 2010-ig a Gazdasági Versenyhivatal tanácsadójaként felkerestem a jegyzőket, és tájékoztattam őket arról, hogy az ajánlattevők milyen formában játszanak össze a közbeszerzési piacon. Sajnos ez a tájékoztatás már nem valósul meg.

Az országgyűlés asztalára kerülő színvonalas jelentést bizonyára részletesen elemzik a képviselők. Remélem, hogy az országgyűlés elnöke által vezetett tanács megállapításaival a kormánypárti képviselők is azonosulnak, a kormány képviselői pedig nem seprik le az asztalról a feltárt hiányosságokat, hanem segítik azok felszámolását. Remélem.

– Dr. Takács Imre, Hajdúszoboszló –
hirdetés