Olvasói levél: Erőforrás-pazarlás hazánkban

Hajdúszoboszló – A politikai elithez közelálló vállalkozások verseny nélkül egyre jobban gyarapodnak. Beszélhetünk-e fejlett piacgazdaságról akkor, ha a piac lényege a verseny sok esetben nem érvényesül. A verseny biztosítja a hatékonyság növelését, megteremti azt is, hogy a gazdasági teljesítményt az erőforrások minimális mennyiségének felhasználásával érjék el. A verseny megvédi a fogyasztókat a nagyon magas árat kérő vállalatokkal szemben.

A piaci verseny az önköltség csökkentését, a termelékenység növekedését előidéző ötleteket is eredményez. A fejlett országok gyarapodásának egyik titka a jó ötletek keletkezése és eredményes hasznosítása. Pl. Japán legfejlettebb iparágainak költségszerkezetében az ötletek az összes költség 60-80 %-át teszik ki. A magyar kormány kedvezményezett vállalatai a verseny hiánya miatt nem kényszerülnek a jó ötletekre, az erőforrások ésszerű felhasználására, a hatékonyság növelésére. Ezért minden olyan lépés, amely jelentős előnyhöz juttatja a kedvezményezett vállalatokat az erőforrások pazarlását is eredményezi. Megalapozott tartós gazdasági növekedés csak az erőforrások hatékony működésével biztosítható.

Horst Siebert a kieli egyetem professzora bebizonyította, hogy a piacok csak akkor tölthetik be szerepüket, ha megtámadhatóak, ha van egy állandó félelem a versenytársaktól. A kormány által támogatott vállalatoknak nem kell tartani a megtámadhatóságtól, így hazánkban torz piaci viszonyok alakultak ki. Érvényesül ugyan a piaci koordináció azon követelménye, amely szerint mellérendeltségi viszony van a vállalatok között és monetáris kapcsolatok jönnek létre, de a lényeg, a verseny hiányzik sok területen hazánkban.

A hatékonyság növelésére kedvezőtlen hatással van az is, hogy elsősorban jó képzettségű dolgozók vállalnak külföldi munkát, de még nagyobb gondot okoz hosszútávon az, hogy a felsőfokú oktatási intézményekből kiszorulnak a szegény családok gyermekei, ami emberi erőforrás pazarlást eredményez. Korábban írásaimban már kifejtettem, hogy a javak méltánytalan elosztása miatt is súlyos probléma van az ösztönzés területén, ami a hatékonyságot csökkenti.

Végső soron a politikai elit piacgazdaságot veszélyeztető versenykorlátozó lépései, a külföldön munkát vállaló kiváló szakemberek, az oktatási rendszer hiányosságai, a méltánytalan jövedelem elosztás hosszútávon kedvezőtlen hatással van a gazdaság hatékony működésére, az erőforrások kihasználására.

– Dr. Takács Imre szakközgazda, Hajdúszoboszló –