Olvasói levél: Építészeti tézisek és a valóság

Az állítólagos köszönőviszony…
Az állítólagos köszönőviszony… - © Fotó: Molnár Zsolt
Debrecen – A közelmúlt egyik helyi híradásából értesülhettünk, hogy a DE Műszaki Kar építészmérnök hallgatói a keleti óváros védett épületeinek felmérését végezték. Munkájukról pontos dokumentációt készítenek, s azt eljuttatják a város főépítészéhez. Rendkívül hasznos terepgyakorlat ez, melynek során a mérnökjelöltek jelentős szakmai tapasztalatokat szerezhetnek. Többek között a tekintetben is, hogy mekkora a távolság az íróasztal és az emberek életterét biztosító épített környezet között.

Vezető oktatójuk elmondta, hogy az utcaképpel foglalkozni a legizgalmasabb, legérdekesebb feladat.

Erre rímelt a város főépítészének rövid nyilatkozata is. Elmondása szerint a kortárs építészet nyelvén olyan kon­textusba szeretnék helyezni a terveket, hogy azok köszönő viszonyban legyenek a helyi védett épületekkel a stiláris jegyek és az arányok tekintetében is.

Idáig minden rendben van, ezt így kell tanítani is. (Igaz, a „szeretnénk” helyett jobb lett volna a „kell” szót használni, mivel az elmondottakat különféle rendeletek és jogszabályok is előírják.)

Azonban a valóság, sajnos, egészen másképpen fest. Az óváros nyugati oldalán (Garai utca), a különféle építési szabályokkal bizonyítottan szembemenve olyan épületmonstrumok épülnek, melyekre sok minden igaz, csak a fenti állítás nem. Erről tanúskodik a csatolt kép, melyből egyértelműen kiderül, hogy a máshol is sokszor hangoztatott tézisek, szándékok csak „parasztvakításra” valók…

A riportban védett épületekről volt szó. Azonban nyilvánvaló, hogy ezeknek az épületeknek is van saját épített környezetük, tehát ha ezeket védeni akarjuk, akkor a környezetüket is védeni kell(ene).

Az utcakép védelmének egyik legnegatívabb példája a Rákóczi utcai védett épültekkel szembe odatüremkedett szörnyszülött bevásárlóközpont. A képen látható, méreteiben szerényebb, de hatásában ártalmasabb építészeti kártétemény pedig fölvet még legalább két kérdést: a nyugati óvárosban történt szemrevételezés után a tervezők és az építési engedélyt kiadók vajon milyen szakmai érvekkel tennék nyilvánvalóvá a fiatal építészjelöltek számára a régi és az új épületek „köszönőviszonyát”? Továbbá, létezik-e az építészképzésben az orvosképzésben alkalmazott, igazságügyi orvostanhoz hasonló tantárgy…?

– Molnár Zsolt, Debrecen –


A hallgatók megőriznék Debrecen építészeti értékeit
Debrecen – A debreceni óváros, illetve belváros helyi védettséget élvező épületállományának homlokzatait mérik fel a Debreceni Egyetem építészhallgatói.


Debrecen építészeti értékeit dokumentálják a táborozó egyetemisták
Debrecen – A debreceni óváros, illetve belváros helyi védettséget élvező épületállománya homlokzatainak részletes felmérésével, az eredmény dokumentálásával és digitális módon történő rögzítésével foglalkoznak a Debreceni Egyetem Műszaki Kara Építészmérnöki Tanszékének másod- és harmadéves, BSC képzésben résztvevő hallgatói egy július 13. és 17. között zajló táborban.