Olvasói levél: Az érzelmek fogságában

Hajdúszoboszló – Az embereket nem csak a racionalitás, hanem az érzelmek, az emóciók is kormányozzák. Josef Alios Schsumpeter, a politikatudomány megalapítója azt is bebizonyította, hogy az átlagember viselkedése eltér s magán- és a közéleti szférában. Ugyanis a privát szférában a racionalitás, a közvetlen tapasztalatok birtokában születnek a döntések.

„Az emberi cselekvés racionalitása úgy tűnik el, ahogy távolodunk a családi- és üzleti élet területétől a közügyek birodalma felé. Az átlagember visszaesik a gondolkodás alacsonyabb színvonalára.” Elster hangsúlyozza, hogy az érzelmek nélküli élet rideg és értelmetlen lenne. Ezt a valós gondolatot érdemes kiegészíteni azzal is, hogy az érzelmekkel jelentősen túlfűtött életben a racionalitás nagyon csökken. Napjainkban ezt egyre több ízben megtapasztaljuk.

A kormány kommunikációs eszközeivel sokszor igyekszik úgy túlfűteni az érzelmeket, hogy az ellenzék megalapozott ellenérvei nem érvényesülnek. Az ellenzéki pártok nem képesek olyan érzelmi hatást kifejteni, ami ellensúlyozná a kormányzati kommunikáció emóciós tevékenységét. Sok éves országgyűlési képviselői munka során megtapasztaltam, hogy az érzelmi hangvételű közlés csak akkor hatásos, ha empátiával, mások érzelmeinek felismerésével párosul. Arról is meggyőződtem, hogy az eredményes kommunikációhoz nélkülözhetetlen az is, hogy ráhangolódjunk a jelenlévők érzelmeire lélekben is jelen legyünk. Ez a legnehezebb a hírközlő számára, mert ez azt igényli, hogy gondjainkat egy időre félretegyük.

Az ellenzéki pártok a jövőben csak akkor tudnak sikeresek lenni, ha jó programmal és a kommunikációhoz megfelelő személyiségjegyekkel rendelkező egyénekkel rendelkeznek. Ezt igen nehéz megvalósítani, mert a politikai élet a jelenben nem vonzza, hanem taszítja a kiváló egyéniségeket.

– Dr. Takács Imre, Hajdúszoboszló –