Olvasói levél: Az egyetem­alapítás emlékére

Akt.:
Olvasói levél: Az egyetem­alapítás emlékére
© Fotó: Kotricz Tünde
Debrecen – Két egyetem felállítását mondta ki az országgyűlés 1912-ben a XXXVI. törvénycikk elfogadása alapján, az egyiket Pozsony, a másikat Debrecen székhellyel.

Az 1538-ban alapított Református Kollégium keretén belül ekkor már több akadémiai tagozat működött, erre alapozva alakult meg a Debreceni Magyar Királyi Tudományegyetem, egyelőre a Kollégium épületében, de csak 1914-ben kezdte meg működését. Ennek emlékére készült a Református Kollégium Oratóriumába vezető folyosón látható márványtáblán a fémbe öntött változat, amelyről Zoltai Lajos így ír a Déri Múzeum 1916. évi Évkönyvében: „Múzeumunkból indult ki az eszme, hogy egyfelől a debreceni kollégium egyetemmé fejlesztésének emléke művészi plakettel örökíttessék meg; másfelől Debrecen sz. kir. várossá emelésének kétszázadik évfordulóját 1915-ben a város közönsége maradandó becsű alkotásokkal ünnepelje. Az emlékplakett tervét, amelyet a Műpártoló Egyesület vett először pártfogásába, a város és a tiszántúli református egyházkerület elnöksége megbízásából Somogyi Sándor helybeli szobrász el is készítette, de sokszorosítása, éppen úgy, mint az egyetem alapkövének ünnepélyes letétele, a háború miatt elmaradt.”

A dokumentum szerint a plakett már 1915-ben elkészült és nagy gipszmintája a Déri Múzeumban várta a fémbeöntést. Nem zárható ki, hogy később egy másik domborművet avattak fel, de jó eséllyel Somogyi Sándor alkotása valósult meg. A táblán látható alakok a tudományt allegorizálják. Középen van az „Ora et labora” felirat, az ettől balra látható két férfi a jog- és a hittudományt jeleníti meg, jobbra a három alak a bölcsészettudományokat ábrázolja.

– Dr. Ónody Magdolna, Miskolc –