Olvasói levél: A sokszínűség gazdagítja a hazát

Hajdúszoboszló – Nehéz úgy megvalósítani az összefogást, ha inkább azt emeljük ki, ami elválaszt, és nem azt, ami összeköt, inkább a konfliktust keressük, mint az egyetértést.

A politikusok állandó civakodásában ezt tapasztaljuk nap mint nap. A széthúzás népbetegséggé vált, ami már nemcsak az országos politikai csatározásokban, hanem a családok életében is jelen van. Az állandó szembenállás miatt nem lehet kijelölni azokat a célokat, amelyek a társadalom-gazdaság fejlődését eredményezik. Ha véletlenül ez mégis sikerül, akkor mindig van egy ellen­erő, ami a célok megvalósítása elé akadályt gördít.

A választási kampányban ez a jelenség különösen felerősödik, ezért minden kampányidőszak fékezi a fejlődést. Az ország lakossága eljutott oda, nem azt figyeljük, hogy mit mond a másik ember, hanem azt, hogy ki mondja. Ha a nyilatkozónak nem azonos a politikai beállítottsága, akkor elengedjük gondolatait a fülünk mellett. A lélektan szakemberei bebizonyították, hogy a közönség kialakult igényeinek megfelelően válogat a tömegkommunikációból, nem passzív befogadója, hanem használója a tömegkommunikációs eszközöknek. Ezért nem sok remény van arra, hogy a kormánytól független média hírei eljutnak a kormányhű emberekhez. Ugyanakkor a kormányhoz közelálló sajtó hírei süket fülekre találnak a hatalommal egyet nem értők táborában.

A felfokozott választási kampányban különösen helytálló a pszichológus, Fertinger gondolata, amely szerint a mások álláspontjától elválasztó nézetkülönbség olyan kellemetlen belső feszültség forrása, amelynek csökkentésére törekszünk. Bevallom, hogy én is egyre inkább kerülöm azokat a nyilatkozatokat, amelyek veszélyeztetik a vérnyomást. Az 1990-es években az országgyűlésben az eltérő vélemények, nézetkülönbségek csak ritkán támadták meg az idegrendszerünket. Most viszont egyre több a kellemetlen belső feszültséget okozó hír. Az idő múlásával egyre inkább háttérbe szorul a politikai sokszínűség, pedig az gazdagítja a hazát. Helytálló volt a fejlődést akaró kínai politikusok álláspontja: minden virág virágozzék. Azonban a dudvát, a gazt irtani kell. Egyre nagyobb a veszély, hogy az éppen ügyeletes kertészek a nekik nem tetsző virágot is dudvának nézik.

– Dr. Takács Imre, Hajdúszoboszló –