Olvasói levél: A pallosjog

Biharnagybajom – Történelemből tudjuk a kifejezés jelentését: a középkorban a király néhány földesúrnak, mezővárosnak pallosjogot adott a rend fenntartására, mivel ezek a helyek távol voltak az uralkodótól.

Nem szükséges hangsúlyozni, hogy ez milyen hatalmat jelentett, hisz élet-halál felett dönthetett az ezzel felruházott. Ma, évszázadokkal később azt gondolnánk, hogy ilyen már nem létezik, a demokrácia vívmányai nem engedik meg. Sajnos ez nem így van, ma is vannak, akik élet-halál felett döntenek, élve ezzel a legújabb kori „pallosjoggal”. Állami vezetőink túl sokat nem tudnak tenni, talán az egyházzal karöltve ennek is véget lehetne vetni. Ideje kimondani, hogy miről van szó: az abortuszról. 1950–1990 között 4,5 millió volt a száma (dr. Molnárfi Tibor közgazdász), amely napjainkra becslések szerint elérte a 9 milliót. Kormányaink tanácstalanul állnak a népességcsökkenés előtt, próbálkoztak már több módszerrel is: gyes, családi pótlék, lakástörlesztés-csökkentés, kedvező lakáshitel – sajnos kevés eredménnyel. A „rést” kell betömni, a veszteséget kell megszüntetni.

Jézus mondta a parázna asszonynak, akit a zsidók nem mertek megkövezni: „Én sem kárhoztatlak: eredj el, és többé ne vétkezzél!”

– Czövek János István, Biharnagybajom –