Okleveleket, díjakat adtak át a hétvégén a Debreceni Egyetemen

Akt.:
Négyen a boldog frissdiplomásokból
Négyen a boldog frissdiplomásokból - © Fotó: Molnár Péter
Debrecen – Több mint ezerötszáz végzős hallgató vette át oklevelét a múlt hétvégén a Debreceni Egyetem kilenc diplomaosztó ünnepségén.

Közgazdászokat, gazdasági -, vidékfejlesztő- és szakigazgatási agrármérnököket, emberi erőforrás tanácsadókat, valamint logisztikai menedzsereket avattak pénteken a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán. Az intézmény legfiatalabb és egyben legnagyobb hallgatói létszámmal rendelkező karán összesen 270 hallgató kapott diplomát.

– A mai gazdasági helyzetben nem csupán egy-egy munkaterület speciális követelményeinek kell megfelelni. A gazdaság kreatív, változásokra és változtatásokra kész, kritikusan gondolkodó, komplex problémamegoldásra alkalmas, rugalmas, új és új célokat megfogalmazó, a gondolatait másokkal megosztani kész és képes munkaerő iránt mutat keresletet. Biztonsággal állíthatom, hogy ebben a mi végzett hallgatóink, így önök is, kiválóak – hangsúlyozta Pető Károly dékán.

A rendezvényeken hallgatói, valamint dolgozói kitüntetéseket, és idén először a Gazdaságtudományi Kar Ezüst Díszérmét is átadták. Az elismerést Popp József egyetemi tanár, intézetigazgató, az MTA doktora vehette át kiemelkedő munkájáért.

Ünnepeltek a jogi doktorok

A Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának vezetése június 26-án az osztott képzésekben tanuló hallgatóknak nyújtotta át diplomáikat. A jogi felsőoktatási szakképzésben résztvevő huszonnyolc jogi asszisztens, hetvenkilenc igazgatásszervező és igazságügyi igazgatás alapszakos, harmincnégy közigazgatási menedzser mesterszakos, valamint tizennégy európai és nemzetközi üzleti jog LLM szakos végzős hallgató vehette át oklevelét. Utóbbiak a kar történetében először.

– A globalizáció jelensége a felsőoktatás szféráját is befolyásolja, karunk ebben a nemzetközi környezetben igyekszik megfelelni a kor kihívásainak és a hallgatói elvárásoknak. Ennek eredményeképpen fakultásunk folyamatosan alakítja képzési struktúráját, tudományos profilját. Az eddigi kurrens jogi és igazgatási szakjaink mellett 2013-ban indítottuk meg a jogi asszisztens felsőoktatási szakképzésünket, illetve 2014 februárjában az első angol nyelvű, Európai és nemzetközi üzleti jog LLM mesterszakunkat, melyre növekvő külföldi érdeklődés tapasztalható. A Nyugat-Európában és a tengerentúlon rendkívüli népszerűséggel bíró új szakunkat a közelmúltban sikeresen akkreditáltuk székhelyen kívüli képzés formájában a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári karára, ahol az oktatás ez év őszén kezdődik – fogalmazott ünnepi beszédében Szabadfalvi József dékán.

A rászorulókat segítik

Okleveles ápolókat, egészségügyi szociális munkásokat, szociális gazdaság szakembereket, ápolókat, egészségügyi szervezőket, mentőtiszteket, szociális munkásokat, szülész- és védőnőket, szociálgerontológusokat és felsőfokú szociális munkás asszisztenseket avatott pénteken a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara. Az ünnepségen 198-an kaptak oklevelet, közülük ketten kitüntetéses, 34-en kiváló minősítéssel.

A végzős hallgatókat Sárváry Attila oktatási dékánhelyettes köszöntötte, majd a hallgatók esküt tettek arra, hogy enyhítik, illetve megakadályozzák egyének és csoportok megkülönböztetését, nélkülözését, valamint szenvedését. Munkájuk alapjának minden ember alapvető emberi értékének és méltóságának elismerését tekintik.

Semsei Imre dékán a diákokat arra kérte, hogy hivatásukat végezzék olyan elhivatottsággal, ami hozzájárul a lakosság szociális helyzetének javulásához, egészségének megőrzéséhez, a rászorulók megsegítéséhez, népünk felemelkedéséhez.

Az ünnepségen főiskolai docensi kinevezést vett át Rusinné Fedor Anita és Hüse Lajos. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Kiváló Oktatója kitüntetéssel ismerték el Szoboszlai Katalin munkáját, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Kiváló Dolgozója kitüntetést pedig Ricsei Béla kapta. A Hadházy Csaba emlékérmet Nagy Ildikó IV. évfolyamos diplomás ápoló szakos hallgató, a Rektori Elismerő Oklevél Kitüntetést Jakab Attila, az Egészségügyi Kar végzett HÖK elnöke, a Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója díjat Várpalotai Diána, a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának kitüntető oklevelét Szeles Dávid és Török Norbert kapta.


Fotó: Molnár Péter Fotó: Molnár Péter ©

Fogorvosdoktorok lettek

A Fogorvostudományi Kar diplomaosztó ünnepségén 44 magyar és 27 külföldi állampolgárságú diák tett esküt.

– Büszkék vagyunk rá, hogy a Fogorvostudományi Kar, bár a Debreceni egyetem egyik legfiatalabb kara, nagy oktatási tapasztalattal rendelkezik, hiszen Debrecenben kereken 80 éve, 1935-ben indult meg a fogászati oktatás és szakorvosképzés. Ebben az időszakban helyezték be az első fogászati implantátumot is a debreceni Sebészeti Klinikán, mely szakirodalmi adatok alapján valószínűleg világszerte az első ilyen jellegű beavatkozás volt. Manapság karunk hallgatói számítógépes vezérlésű rendszereket alkalmazva sajátítják el az implantátumok behelyezését, a korszerű fogpótlások és egyéb beavatkozások tervezését – emelte ki köszöntőjében Hegedűs Csaba. A dékán Mahatma Gandhi szavaival biztatta a végzősöket arra, hogy soha ne adják fel a tanulást.

– „Élj úgy, mintha ma lenne az utolsó napod. Tanulj úgy, mintha örökké élnél.” Gyönyörű szakma a miénk, de igazán jó szakember csak az lehet, aki lépést tart a változásokkal és lankadatlanul képzi önmagát – tette hozzá.

Az ünnepségen a kar kiemelkedő hallgatóinak és oktatóinak munkáját kitüntetéssel ismerték el.

Díjakat is átadtak

A Bölcsészettudományi Kar a végzős hallgatók nagy létszáma miatt két diplomaosztó ünnepséget is rendezett június 27-én. Alapképzésben háromszázkilencvennyolc, mesterképzésben százötvenegy, szakirányú továbbképzésben nyolcvanöt, felsőoktatási szakképzés keretében pedig huszonhárom végzős egyetemista vehette át oklevelét.

Az ünnepségeken a Bölcsészettudományi Kar és a Hallgatói Önkormányzat kitüntetéseit is átadták, köztük a Bölcsészettudományi Kar Emlékérmét, ami azoknak az oktatóknak adományozható, akik jelentős mértékben elősegítették a kar oktatási és tudományos tevékenységének fejlesztését. Ebben a tanévben a Kari Tanács két neves professzornak ítélte oda a kar legmagasabb szintű elismerését: Rózsa Erzsébetnek, a Filozófiai Intézet egyetemi tanárának, aki ebben a tanévben fejezi be aktív oktatói pályafutását, és az év végén nyugdíjba vonul, valamint S. Varga Pál akadémikusnak, a Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézet egyetemi tanárának, aki több cikluson keresztül vezette a Bölcsészettudományi Kar Doktori és Habilitációs Tanácsát.

A „Pro Auditoribus Facultatis Philosophiae Universitatis Debreceniensis” (A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának Hallgatóiért Díj) kitüntetést vehették át az egyetem azon oktatói, kutatói, dolgozói, akik a kar hallgatóinak érdekében tartós és kimagasló tevékenységet fejtettek ki, továbbá vezető tevékenységükkel hozzájárultak a kar oktatói és hallgatói közötti kapcsolatok elmélyítéséhez. A június 27-i ünnepségeken Palincsár Máriának, a Politikatudományi Tanszék ügyvivő-szakértőjének és Szendrei Ákosnak, a Bölcsészettudományi Kar PhD ügyintézőjének nyújtotta át az elismerést Körösparti Péter, a DEHÖK elnöke.

Informatikusokat avattak

Az Informatikai Kar június 27-i oklevélátadó ünnepségén százötvenhárom nappali és tizennégy levelező tagozatos hallgató vehette át diplomáját, köztük az angol nyelvű képzésben részt vevő külföldi hallgatók is.

A diplomaosztó ünnepségen átadták a kar oktatóinak és hallgatóinak munkáját elismerő kari és a hallgatói önkormányzat által adományozható kitüntetéseket. Az Informatikai Kar Tanácsa az Informatikai Kar Érme kitüntetést adományozta Terdik György egyetemi tanárának, volt dékánnak, aki olyan működési és eljárásrendet alakított ki, amely hosszú távon alapja lett a kar oktatásszervező tevékenységének. Az Informatikai Kar Díja kitüntetést Fazekas Gábor és Orosz Péter vehették át a kar érdekében kifejtett sokoldalú munkájuk elismeréseképpen. Az Informatikai Kar Kiváló Oktatójának választották Bekéné Rácz Anettet és Papp Ildikót.

– Debreceni Egyetem –