OGY – Ismét törvényt módosított a Ház, hogy felülvizsgálhatók legyenek a földhaszonbérleti díjak

Budapest – Újabb törvénymódosítást fogadott el kedden az Országgyűlés, hogy felülvizsgálhatók legyenek a földhaszonbérleti szerződések, köztük a korábban kötöttek is.

A polgári törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezések (Ptké.) és a földforgalmi törvény módosítását 130 kormánypárti igen szavazattal, 68 nem ellenében hagyta jóvá a Ház a fideszes Győrffy Balázs agrárkamarai elnök és Jakab István Magosz-elnök javaslatára.

Az Országgyűlés november közepén egyszer már módosította a földforgalmi törvényt, és lehetővé tette a haszonbérbe adott termőföldek bérleti díjának időszakonkénti felülvizsgálatát. Ám az előterjesztés kétharmados többséget igénylő passzusa, ami a sarkalatosságra és a korábban kötött haszonbérleti szerződések felülvizsgálhatóságára vonatkozott, nem kapta meg a kellő szavazatot.

Ezért most újra törvényt módosítottak.

A kedden elfogadott törvény alapján a föld tulajdonosa a hosszú távú haszonbérleti szerződés megkötése után öt évvel, majd később rendszeresen felülvizsgálhatja a bérleti díjat.

A jogszabály a haszonbérleti díj emelését és csökkentését is lehetővé teszi.

A díj módosítása csak a legalább 10 éves időtartamú haszonbérleti szerződéseknél lehetséges.

A szerződő felek bármelyike a szerződéskötést követő 5 év elteltével, majd az első kezdeményezés után 5 évente javasolhatja a haszonbérleti szerződés megváltoztatását annak érdekében, hogy a haszonbérleti díjat módosítsák a helyben irányadó piaci díjra. Feltétel, hogy a szerződés időtartamából legalább még 5 év legyen hátra.

Ugyanakkor a törvény nem zárja el a feleket attól, hogy ennél rövidebb időtartamokban is megállapodjanak.

A díjmódosítási kezdeményezésben a piaci haszonbérleti díj mértékét igazságügyi szakértői vélemény alapján kell megállapítani, amit csatolni kell.

A díjmódosítási lehetőség nem a tulajdonosváltáshoz kötődik.

A jogszabály biztosítja a szerződés felmondásának jogát is, ha a piaci haszonbérleti díj legalább 20 százalékkal meghaladja a szerződéses díj mértékét, illetve annál legalább 20 százalékkal alacsonyabb.

A törvénymódosítás átmeneti rendelkezést is tartalmaz annak meghatározására, hogy a változtatás hatálybalépése előtt kötött haszonbérleti szerződéseknél miként lehet díjat módosítani.

Erre akkor van lehetőség, ha a törvénymódosítás hatálybalépése után a föld tulajdonjogának átruházásával változott a haszonbérbe adó tulajdonos személye.

Ennek jogi háttere a Ptké. módosítása, amely a jogszabályon alapuló szerződésátruházással kapcsolatban tartalmaz egy értelmező rendelkezést. Ez lehetővé teszi, hogy ha a polgári törvénykönyv hatálybalépése előtt kötött szerződéseknél az összes jog és kötelezettség jogszabály rendelkezése alapján átszáll, akkor ezt jogszabályon alapuló szerződésátruházásnak kell tekinteni. Ennek következtében az eredeti szerződő felek között a szerződés megszűnik, és az új felek között jön létre a korábbi tartalommal, külön jogi aktus nélkül.

– MTI –