Nyugdíjasok éves közgyűlése Debrecenben

Nyugdíjasok éves közgyűlése Debrecenben
Éves közgyűlését tartotta Debrecenben a Hajdú-Bihar Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége – tájékoztatt portálunkat, Vmirjáncki József, civil tudósítónk.

Február 9-én délelőtt nyolc óra után gyülekeztek a megye településeiből a klub és egyesületvezetők, a Megyei Önkormányzat Árpád termében.

Meglepetésként, a hölgyek nagyon szép cserepes virágot kaptak. A nőket és a férfiakat még könyvjelzővel is megajándékozták, melyre a magyar címer van hímezve. Ezen ajándékokat a Megyei Közgyűlés elnökétől kapták.

Kolozsi Sándor levezető elnök köszöntötte a megjelenteket, külön Rácz Róbertet a Megyei Közgyűlés elnökét. Az elnök úr elmondta, hogy a közgyűlés figyelemmel kíséri a Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetségének munkáját és támogatja azt.

Ennek több jele mutatkozott az elmúlt évben. Meg is érdemlik a törődést a megyében lévő nyugdíjas klubok és egyesületek, mert eredményes munkát végeznek.

Molnár Ferencné a szövetség elnöke külön kihangsúlyozta, hogy köszöni az elnök úrnak, hogy ezt a közgyűlést ilyen szép helyen tarthatják meg a szépkorúak.

Beszámolójában kifejtette, hogy az 1994 óta tevékenykedő Megyei Szövetség egyre eredményesebb munkát végez. Jelenleg több mint 70 klub és egyesület nyolcezernél is több szépkorú nő és férfi gondját vállalja fel, gondoskodik érdekvédelmükről, szervezi kulturális tevékenységüket évről, évre.

Felsorolta az elnök asszony, azokat a sikeres rendezvényeket, melyek igen sok idős embernek nyújtottak tartalmas kikapcsolódást, szórakozási lehetőséget Debrecenben, nagyobb városokban, távoli kis községekben egyaránt. Ezeket még felsorolni is hosszú.

Megemlítette azoknak a kluboknak a nevét, akik igen eredményes munkát végeztek. Köszönet ezért a kiváló munkáért a klubok, egyesületek vezetőinek és tagságának.

2010-ben új kihívások várnak a nyugdíjasokra. Tovább kell gyarapítani a klubok és a tagok létszámát. A pályázati lehetőségeket még jobban ki kell használni.

Nagyobb gondot kell fordítani arra, hogy a vidéki, távoli klubok ne szigetelődjenek el. Külön segítségre szorulnak a kis nyugdíjasok, a tartós betegségben szenvedők. Probléma, hogy sokan szégyellik a segélyt kérni, vagy nem tudják, hogy kell eljárni.

Előtérbe helyeződött az utóbbi időben a határon átnyúló kapcsolatok szervezése, kialakítása is.

Molnár Ferencné elbúcsúzott azoktól a klubvezetőktől, akik ténylegesen visszavonultak, vezetői tevékenységüket befejezték. Nekik elismerő oklevelet és könyvet adott ajándékba. Ezen személyek a következők: Csige István  Nagyhegyesről, Győri Gézáné  Hosszúpályiból, Bede Sándorné Hajdúszoboszlóról, Kovács Andrásné Tiszacsegéről és Pócsné Boros Magdolna Berekböszörményből.

A megjelentek meghallgatták Bodnár Antalné gazdaságvezetőt, Kiss Gézáné Ellenőrző Bizottsági tagot, Kánta Józsefné újságterjesztőt és Vajdaházi Imréné titkárt – mint a szerkesztőbizottság elnökének – beszámolóját. Az utóbbiak elmondták, hogy a Szövetség megyei újságja a Nyugdíjas Híradó egyre színvonalasabb, az előfizetők száma egyre gyarapszik.

A megjelent küldöttek az elhangzott beszámolókat meghallgatva, az abban elhangzottakkal egyetértettek, azt egyhangúlag elfogadták.