Nyílt levélben fordultak a köztársasági elnökhöz a kutatók és a civilek

Romák és más magyarországi
kisebbségek problémáit
vizsgáló kutatók valamint a
kisebbségek megbecsülése és
társadalmi integrációja iránt
elkötelezett civilek fordultak nyílt
levélben Sólyom László
köztársasági elnökhöz.


Azt kérik tőle, hogy március
15-én szólaljon fel az
együttélés és a
társadalmi szolidaritás
szükségessége mellett.


A Független
Hírügynökséghez
kedden
eljuttatott levél szerint az elmúlt
hetekben – különösen a miskolci
és a veszprémi események
után – elszabadult indulatok
veszélyeztetik az amúgy is sok
nehézséggel terhelt
együttélést Magyarország nem
roma és roma népessége
között. A levél
írói úgy látják,
hogy a mérvadó politikai
személyiségek és a média
ezen indulatok csillapításában
erőtlennek mutatkoznak. A levél
aláírói arra kérik
Sólyom Lászlót,
hogy tegye nyilvánvalóvá: aki a
romák ellen fordul, az egyben a magyar nemzet
ellen fordul.


A levél írói szerint nemcsak
romák találhatók az egyre
mélyülő gazdasági és
társadalmi válság áldozatai
között. Nagyon sok nem roma él
félelemben egzisztenciáját,
biztonságát, gyermekei
jövőjét illetően. Mindannyiunk
felelőssége, hogy ezek a félelmek ne
erősítsék tovább a
bűnbakképzési mechanizmusokat,
és ezzel ne váljanak még
súlyosabb társadalmi konfliktusok
kiváltójává. Ahogy
fogalmaznak: “Közös feladatunk, hogy
honfitársainkat
egymásrautaltságunkra
emlékeztessük. De ezért Ön
teheti a legtöbbet, Elnök Úr.”