Észország

Akt.:
Amerikai egyetemi tanárok „a közvélemény zsarnoksága” elleni fellépésre biztatják a diákokat nyílt levelükben, amelyet tizenöt professzor írt alá – ismertette az MTI a The Wall Street Journal hírét. Fábián György írása.

Furán fest, hogy épp egy nyitott társadalomban kellett ilyesfajta buzdítás közreadásáig eljutni, épp egy olyan kultúrában, ahol hagyománya van a vitaszellemnek – amelyet a levélíró oktatók most úgyszintén hiányolnak a diákságból.

A tudós tanárok – akik nem is akármilyen intézmények, hanem a Yale, a Harvard és a Princeton egyetemek oktatói – kifejtik, idézzük megint a híradást: „sok főiskolán és egyetemen az, amit John Stuart Mill (XIX. századi angol filozófus) »a közvélemény zsarnokságának« nevez, többet tesz, mint pusztán elbátortalanítja a diákokat attól, hogy az erkölcsi, politikai és más kérdésekben uralkodó álláspontoktól eltérő nézeteket hangoztassanak. Ez pedig arra a feltételezésre készteti őket, hogy az uralkodó álláspontok maguktól értetődően korrektek, és csakis egy fanatikus vagy egy félbolond kérdőjelezi meg őket”. Az aláíró tanárok arra biztatják a fiatalokat: ne higgyenek ennek, és merjenek önállóan gondolkodni – olvasom.

Milyen jó, hogy nálunk nincs szükség ilyesfajta felhívásokra.

Fábián György