Nem közösködnek Mezősassal

Akt.:
A városrehabilitáció első ütemében újult meg a művelődési központ.
A városrehabilitáció első ütemében újult meg a művelődési központ. - © Fotó: HBN
Berettyóújfalu – A piacon folytatódik az újfalui városrehabilitáció ez évi üteme.

A legutóbbi képviselő-testületi ülésen a polgármesteri hivatal eddigi 54,5 fős dolgozói létszámát 50-re csökkentették. Arról már tavaly decemberben döntöttek, hogy megszüntetik a Mezősassal közös hivatalt, emiatt kerülhetett sor a létszámcsökkentésre. Ennek előzménye, hogy a kis település apparátusa 2011. július 1-től került át a Mezősas-Mezőpeterd körjegyzőségtől a berettyóújfalui polgármesteri hivatalhoz, majd 2013. márciusától a Berettyóújfalui Közös Önkormányzati Hivatalhoz. A tavaly év végi különválás után a dolgozók közül ketten megüresedő helyeken maradhattak Berettyóújfaluban, ketten a Körösszegapáti Közös Önkormányzati Hivatalhoz kerültek, egy dolgozót pedig felmentettek a jogviszonyából.

Csaknem ezer közmunkás

Ugyancsak a január végi ülésen számolt be Muraközi István polgármester a hivatal előző évi tevékenységéről. A közfoglalkoztatásról elmondta, 2014-ben összesen 810 embert alkalmaztak, Mezősason pedig 130-at. Miután a közös önkormányzati hivatal látta el a kistérségi start-közmunkaprogram teljes adminisztrációját is, abban 339 közmunkás foglalkoztatási ügyeit, illetményük számfejtését és bérfizetését végezték el.

Építéshatósági tevékenységük körébe – az ország egyik legnagyobb körzetként – 25 település tartozott az illetékességi területükhöz: Ártánd, Bakonszeg, Bedő, Berettyóújfalu, Berekböszörmény, Biharkeresztes, Bojt, Csökmő, Darvas, Furta, Gáborján, Hencida, Komádi, Körösszakál, Körösszegapáti, Magyarhomorog, Mezőpeterd, Mezősas, Nagykereki, Szentpéterszeg, Told, Újiráz, Zsáka, Váncsod és Vekerd.

Ami az adóbevételeket illeti: miután 2013-től a gépjárműadó 60 százaléka már a központi költségvetést növeli, Berettyóújfaluban a 4493 adózó befizetéséből befolyt 120 millió forintból 48 millió, Mezősason a 132 adózó 1,6 millió forintjából 651 ezer forint maradt az önkormányzatnál. Az iparűzési adóból, melynek mértéke Berettyóújfaluban az adóalap 1,8 százaléka volt, 422 millió forint folyt be 1668 bevallás feldolgozását követően. Mezősason az adóalap 1,4 százalékát kellett ebben az adónemben 51 adózónak befizetnie, ami 3,4 millió forinttal gyarapította a költségvetést. A magánszemélyek kommunális adóját csak Mezősason vetették ki, ott az adó mértéke lakóházra 3 ezer, telekre ezer forint volt egy évre, és ebből 291 adózótól 820 ezer forintot szedtek be.

Ivóvízhálózat-fejlesztés

A polgármester beszámolt a már részben megvalósult és idén folytatódó, illetve tervezett pályázatokról is. Eszerint a Berettyóújfalu és Fugyivásárhely úthálózata fejlesztését célzó közös uniós programban fennmaradó költségekre kiegészítő pályázatot nyújthattak be a továbbfejlesztése érdekében. A megpályázható 400 euróból Berettyóújfaluban a Tóhát utcát szeretnék leaszfaltozni az idei év első felében. A városközpont-rehabilitáció idei fejezete a piac rekonstrukciója lesz, amely révén az eladói pavilonokat sátorszerkezettel fedik le, valamint a piac egy részét térkő burkolattal látják el. A projekt első üteméhez hasonlóan idén is együttműködik a város a Berettyóújfalui Református Egyházközséggel, a templom toronysisakját újítják fel és utólagos falszigetelést kap az épület.

Muraközi István elmondta, a város ivóvízhálózatának a fejlesztésére benyújtott pályázat ebben a ciklusban forráshiány miatt nem kapott támogatást, de egy tavalyi kormányhatározat szerint az új ciklusban más prioritás mentén 755 millió 662 ezer forint támogatással megvalósulhat.

A képviselő-testület döntött arról is, hogy 25 millió forintért eladja a Morotva ligetben lévő 2 ezer négyzetméteres ingatlanját a Morotva Egyesületnek, amely már szinte teljesen beépítette különböző kulturális- szabadidős- és sportlétesítményekkel a területet. Még egy szálloda létrehozása szerepel a tervekben, amivel teljes lesz annak a központnak a kialakítása, amely nemcsak a városrész, hanem egész Berettyóújfalu lakosságának az igényeit kiszolgálhatja.

HBN-ÉP