Nem feledik a kabai kertészmérnököt

Nem feledik a kabai kertészmérnököt
Nem feledik a kabai kertészmérnököt - © Fotók: magánarchívum
Kaba – Tisztelgő látogatás vitéz Sipos Eleknél, a rubindiplomás kertészmérnöknél.

A kabai civil társadalom képviselői a napokban tisztelgő látogatást tettek a Kabáról elszármazott vitéz Sipos Elek rubindiplomás kertészmérnök budapesti otthonában. Vitéz Sipos Elek 1917-ben született kabai gazdacsalád gyermekeként, tanulmányait 1942-ben fejezte be a Magyar Királyi Kertészeti Akadémián, a mai Kertészeti Egyetem elődjében. A diploma kézhezvételének 70. évfordulóján egykori tanintézete rubin diplomával tüntette ki.

A látogatás során hamar kiderült, hogy Elek bácsi 97. életéve ellenére kiváló szellemi frissességnek örvend, amit bizonyít, hogy lexikális részletességgel és irodalmi stílusban mesélte el az élettörténetét. A látogatók áhítattal és meghatottan hallgatták az emlékek felidézését és megállapíthatták, hogy Elek bácsi a maga személyiségében egy élő történelemkönyv.

Göröngyös út

Gyermekévei és iskolai tanulmányai a Horthy-korszakhoz kötődtek, majd az egyetem elvégzése után azonnal besorozták katonának. Másfél évi katonai kiképzés után a frontra került, ahol a Szolnoki Légvédelmi Tüzérezred kötelékében csaknem két évet a tűzvonalban töltött szakaszparancsnokként. A sors tragikus fordulata volt, hogy a háború lezárását jelentő 1945. május 9-ei kapituláció napján esett fogságba, és ezt követően 3 évet szibériai fogságban töltött.

A fogságból sikerült sértetlenül hazatérnie, de öröme rövid ideig tartott, ugyanis kulák származása miatt folyamatos zaklatásnak volt kitéve, aminek eredményeképpen el kellett hagynia szeretett szülőfaluját, Kabát. Szerencsére az egykori tanintézetében emlékeztek a kiváló tanulmányi eredményeire, így a származása ellenére 1950-től munkát kapott a Kertészeti Egyetem Kutató Intézetében, ahol 52 évet töltött a tudomány és az oktatás szolgálatában.


Fotó: magánarchívum Fotó: magánarchívum ©

Kutatási szakterülete a dísznövény-termesztési, a dendrológiai (fás-szárú növények tudománya), valamint a virághagyma-termesztési témák voltak. Pályafutása során több, mint kétszáz tulipán és gladiólusz, továbbá 70 orgona és 25 nárcisz fajta minősítését végezte el. Ezen felül több száz díszfa taxonját (biológiai rendszertani besorolását) vizsgálta, amelyekből nyolc magyar berkenye (Sorbus) és három ezüsthárs (Tilia tomentosa) fajta állami elismerésben részesült.

A kabaiak elismeréssel adóznak vitéz Sipos Elek életútja és tudományos életműve iránt és terveik szerint meg fognak jelenni a kabai kertekben is az Elek bácsi munkáját dicsérő virágok, fák és cserjék.

HBN-Gali Tibor