Nem alapító, támogató

Gróf Tisza István halálának 100. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést a közelmúltban a Debreceni Egyetemen, ahol elhangzott, az intézmény alapítója volt a néhai miniszterelnök. Erre a kijelentésre reagált olvasónk, Bazsa György, a KLTE volt rektora.

„Gróf Tisza István nem alapítója volt a Debreceni Egyetemnek, de – többekkel együtt – a létrehozásának elkötelezett támogatója. Az egyetem 1912-es alapítása egy hosszú, több évtizedes folyamat – írhatjuk: küzdelem – eredménye, aminek sikere nem köthető egyetlen személyhez. Abban főszerepe volt Debrecen városának (pénzforrások, kórházi beruházások és a terület biztosításával), a református egyháznak, azon belül döntően a Református Kollégiumnak (aminek bölcsészeti, jogi és teológiai, e célból is megerősített akadémiai tagozata jelentette a szervezeti-személyi alapot) és kiváló személyiségeknek. A 100 éves a Debreceni Egyetem 1912–2012 kötet részletes tanulmánya több mint húsz személyt nevez meg a kezdeményezők (Török József kollégiumi orvos, akadémikus, 1870!), az adományozók (pl. Kövesdi János és neje, Hegyi Mihályné), az előkészítők (élükön gróf Degenfeld-Schomburg József városi/megyei főispán és egyházkerületi főgondnok, az egyetem gyászjelentése szerint „az egyetem létesítésének legjobb munkása”), a szervezők (elsősorban Szentpéteri Kun Béla jogász- és Kenézy Gyula orvosprofesszor) sorában. Egy helyen említi Tisza Istvánt is, aki feltétlen híve és erős támogatója volt az egyetem létrejöttének, de alapítóként sem ő, sem más, így még a törvénycikket aláíró I. Ferenc József sem nevezhető meg.”

– Bazsa György, a KLTE volt rektora –