Nagyváradi vendégek Apátiban

Nagyváradi vendégek Apátiban
Körösszegapáti, Nagyvárad – Barátság napja Mihai Eminescu nevében a településen.

A két fogalom igen egyszerűen értelmezhető az apáti ortodox egyház híveinek körében.

A nagyváradi Holdas templom egyházközössége érdeklődéssel fordult az apáti ortodox egyházközösség hívei felé. Most vasárnap kapcsolatfelvétel céljából érkeztek a településre. A vendégek nagy része a több mint negyven fős templomi énekkar volt, melyet Mihai Brie egyetemi tanár vezetett.

Nagyváradról érkeztek az ünnepi misére:

 Teodor Cristea katedrálisvezető,
– Dumitru Meghesan pap, egyetemi tanár,
– Joan Codorean püspöki képviselő,
– Ovidiu Pop lelkész.

Megjelent:

– Siluan a magyarországi ortodoxok püspöke,
– Gabriel atya püspöki Titkár,
– Mihai Toderica diakónus,
- Cosmin Pop ortodox tisztelendő Zsákáról,
– a helyiek papja, dr. Origen Sabau esperes úr.

 

Az énekkar szereplése

A két egyházközösség kapcsolatát emlékezetessé tette a megjelent több mint negyvenfős énekkarának csodálatos hangzású szereplése, melyhez hozzájárul az ortodox templom kitűnő akusztikája. Több mint két órán át hangzottak fel csodálatosabbnál csodálatosabb egyházi énekek.

Ünnepi mise ajándékkal

Az ünnepi misén, amikor a településen élő magyar ajkú reformátusok istentisztelete befejeződött, közösen megjelentek az ortodox templomban Csizmadia Tibor tiszteletes úr vezetésével. Megtisztelte az ünnepi eseményt Gallo Ferenc a Magyarországi Ortodox Egyháztanács tagja, és a falu vezetője Tarsoly Attila polgármester is.
Siluan Atya a magyarországi Román Ortodox Egyházak püspöke elmondta a megjelent híveknek, hogy örömmel tölti el a határ két oldalán élő emberek barátsága. A légiesített határ nem akadálya a közösségek egymáshoz való közeledtének. Igazolja ezt a mai ünnepi mise is. A váradi és az apáti ortodox egyházközösség jó kapcsolatának emlékére Teodor Cristea katedrális vezető a Nagyváradi Holdas templom egyházközössége nevében két szentképet adott át dr. Origen Sabau ortodox tisztelendőnek ajándékba.

Koszorúzás és közös ebéd

Az ünnepi mise végeztével, mely a barátságról, a megértésről szólt a templomot zsúfolásig megtöltött közönsége kivonult a templomkertbe és megkoszorúzták Mihai Eminescu legismertebb román költő mellszobrát, halálának évfordulója (1889. június 15) alkalmából. Ezután pedig a megjelent vendégek közös ebéden vettek részt és sokáig beszélgettek, barátkoztak egymással magyar és román nyelven egyaránt.