Munkafronton továbbra is a diplomások a legbizakodóbbak

Debrecen – Csúcson a fiatalok és a 60 év felettiek munkahelyi optimizmusa egy felmérés szerint.

A falusiak és a mezőgazdaságban dolgozók körében az átlagot meghaladó mértékben nőtt a bizalom. Az előző negyedév stagnálása után ismét emelkedett a BNP Paribas Cardif biztosító és a Medián közös munkaerőpiaci stabilitási indexének az értéke 2015 harmadik negyedévében, azaz a megkérdezettek biztosabbnak látják munkahelyük jövőjét.

Megdőlt a rekord

A felmérésből az is kiderül, hogy leginkább a 18-29 éves és a 60 év feletti korcsoportban, a faluban élők illetve a mezőgazdaságban dolgozók körében nőtt az átlagot meghaladó mértékben a bizalmi index értéke. „Összességében még nem mértünk ennyire magas értékeket, azaz a magyar munkavállalók minden eddiginél jobban bíznak munkahelyük stabilitásában. Ez a tendencia valószínűsíthetően részben a fokozatosan javuló makrogazdasági mutatóknak, valamint a lassan stabilizálódó munkaerőpiaci környezetnek köszönhető” – vélte Bernáth Tamás, a BNP Paribas Cardif Biztosító vezérigazgatója. Bár mindkét nem esetében, és szinte minden korcsoportban, valamint lakóhelytípus, iskolai végzettség, régió, ágazati kategóriában emelkedtek az értékek, egyes kategóriákban az átlagot meghaladó mértékben nőtt a bizalmi index értéke.

Erősödő optimizmus

Korcsoport alapján a 18-29 év közöttiek lényegesen bizakodóbbak lettek: körükben 3 hónap alatt 59-ről 65 pontra ugrott az index értéke, de a 60 év felettiek esetében regisztrált 54-ről 61 pontra történő szárnyalás is figyelemre méltó. Lakóhely szerint a faluban élők körében nőtt a legnagyobb mértékben a stabilitási index: a 63 pontos érték nemcsak 4 százalékpontos emelkedést tükröz, de az eddig valaha mért legmagasabb érték is. A városban lakók esetében némi stagnálást követően ismét 2 pontos emelkedést regisztráltak. Iskolai végzettség szerint továbbra is a diplomások a legbizakodóbbak 71 pontos értékkel, de az érettségizettek és a szakmunkás oklevéllel rendelkezők bizalma is erősödött. Azonban továbbra is a legfeljebb 8 általánost végzettek a legkevésbé optimisták a jövőt illetően.

HBN
hirdetés