Multikulturális tartalmakkal ismerkedtek Fülöpön

Multikulturális tartalmakkal ismerkedtek Fülöpön
A fülöpi Általános Iskola téma hét keretén belül, projektmódszerrel multikulturális tartalmakat dolgozott fel tantárgyanként Popovics Ferencné igazgatóhelyettes irányításával – tájékoztatta a Hajdú Online olvasóit Boros Viktor, civil tudósítónk.

A módosított Közoktatási Törvény szerint a kisebbség kultúráját meg kell ismertetni a többségi oktatásban résztvevőkkel is. Így sikerült gyűjteni és értelmezni cigány írók műveit, közmondásokat, meséket magyar órán. A cigányok őshazáját, vándorlásait nyomon követték történelem órán, cigány zászlót rajzolhattak rajz órán és a tetoválás szerepéről beszéltek a cigányság életében.

Természetismeret órán összegyűjtötték a cigány nép természeti tapasztalatait, vándorlásaikat végignézhették térképen. Technika órán megismerték a cigány lakás berendezési tárgyait, a cigány ételeket, a hagyományos kézműves technikákat (vesszőfonás, csuhéfonás). Matematika  órán praktikus, életből vett példákkal dolgoztak.

Ének órán kiváló hangulat volt, amikor nem csak a hagyományos cigány hangszerpótló eszközökkel ismerkedtek, hanem a cigány népdalok mellett cseh country és angol népdalokat is tanultak Varga Tamás tanár gitár kísérletével. A gyerekek pozitív tapasztalatokkal és közösen átélt élményekkel lettek gazdagabbak.

-Boros Viktor, civil tudósító-