Miskolcon is változásokat akarnak

Keresztény értelmiségiek hoztak nyilvánosságra egy kiáltványt Miskolcon, amelyet joggal tekinthetünk az önkormányzati választások helyi kampány nyitányának is.

Többek között megfogalmazzák hogy az elmúlt nyolc év társadalmi és gazdasági hanyatlását meg kell állítani Miskolcon és az egyéni érdekeket városfejlesztési törekvésekként feltüntető látványpolitizálásnak véget kell vetni:morálisan megújuló, a közért valóban tenni akaró és tudó új városvezetésre van szükség

Kifejtik,hogy Miskolc lakói elszegényedtek, ma rosszabbul élnek, mint nyolc éve: az elmúlt 20 év legnagyobb mértékű munkanélkülisége sújtja a családokat,a város soha nem látott mértékben eladósodott, közbiztonsága leromlott, lakónépessége lecsökkent,Miskolc-Tapolca elveszítette idegenforgalmi vonzerejét, a Szinva-meder elhanyagoltsága miatt súlyos károk érték a lakosságot. Ugy vélik,ezért súlyos felelősség terheli a városunkat jelenleg irányítókat.Változásokra van szükség zárják a kiáltványt, többek között kifejtve: a tisztázatlan szellemiségű, haszonleső vezetők helyett, szilárd, morális alapokon, a közért tenni akarók kellenek.

Azzal indokolták az aláiró  miskolci civil és egyházi csoportok, az egyházi oktatás képviselői a kiáltvány kiadását,hogy az 1998, 2002 és 2006-os kampányokra visszatekintve azt látják, hogy idejében megnevezett, hiteles, integratív, vezetői tapasztalattal és ismertséggel bíró jelölt adhatja meg  a városban azt a többlet szavazatot, ami szükséges ahhoz, hogy 2010 őszén az önkormányzati választásokon sikerrel méresse meg magát a polgári oldal.

Az aláirók:

Ábrám Tibor, Gulybán Tibor g.k esperes, Grunda János g.k. lelkész, dr. Gyulai Gábor, dr. Kocziszky György, Mariscsák István (Keresztény Értelmiségiek Szövetsége), Mikolai Vince r.k. prelátus, esperes, P. Forrai Tamás Gergely SJ, dr. Rózsa György (Mandorla Egyesület), dr. Sedon László plébános, Szabó Sándor ref. lelkész (Lévay József Egyesület), dr. Szintay István, dr. Velkey László (Avasért Egyesület)