Mikorra érhetjük utol a fejlett országokat?

Debrecen – Az életszínvonal és az egy főre jutó GDP között szoros kapcsolat mutatható ki.


Az életszínvonal és az egy főre jutó GDP között szoros kapcsolat van. Minél nagyobb az egy főre jutó GDP, annál magasabb lesz az életszínvonal. Ezért a fő kérdés, gazdaságilag mikorra érjük el a fejlett országok szintjét.

Tőke és munka

A konvergencia (felzárkózás) elmélet szerint az eltérő gazdaságok egy főre jutó jövedelmét az eltérő tőke és munka arány határozza meg, ugyanakkor egy kezdeteiben alacsonyabb tőke és munka arány magasabb növekedési potenciált teremt. A tényezők mobilitása mellett a munka a fejlett, míg a tőke azzal ellentétesen a fejlődő országba vándorol, mely így a jövedelmi különbségek kiegyenlítődése felé tereli az országokat (jelen viszonyok között Magyarországon a munka mellett a tőke is kiáramlik). Ugyanakkor a növekedést a magasan képzett munkaerő, a magas szintű technológia is képes gerjeszteni. A távol-keleti országok az oktatás révén voltak képesek éllovassá válni az információs és telekommunikációs szektor fejlődésében. A magyar gazdaság az euró-övezet átlagához közel 20 százalékpontnyit közeledett az elmúlt 20 évben és várhatóan további egy százalékponttal zárkózunk fel 2016-ig.

HBN