Miért jogellenes a DKV Zrt. ügyfélszolgálatának intézkedése?

A HAON-on megjelent Mobil parkolni tudni kell című cikkel kapcsolatban észrevételeimet és tapasztalataimat írom le.

Igen fontosnak tartom a városunk közlekedési rendjét szabályzó törvények és rendeletek betartását, az ellenőrzést végző szervek részéről is. A Napló cikkében megnevezett debreceni férfi mobil jegy váltása a KRESZ szabályai szerint történt.

A KRESZ III. fejezete pontosan meghatározza a megállás fogalmát, mely szerint a megállás 5 percen belüli várakozást jelent. A parkoló helyeken a megállást tábla nem tiltja, ezért valamennyi parkoló helyen leállíthatóak a gépkocsik. A megálláskor a gépkocsi vezetője köteles megváltani a parkolójegyet (akár személyesen, akár mobiltelefonon.)

 

Hitelt érdemlően

 

Álláspontom szerint a jegyellenőröknek hitelt érdemlően kell megállapítaniuk, hogy gépkocsi parkolójegyének megváltása, illetve a mobilparkolási matrica lehívása a megállási időn (5 percen) belül, vagy már azután történt.
A parkolási idő kezdetét a gépkocsi leállítása, a megállási idő eltelte, nem pedig az ellenőrök érkezésének, illetve a mobil adatok lekérdezésének időpontja határozza meg.

A megállási idő figyelembe vétele azért lényeges, mert másként nem történhetne meg a parkoló jegy megváltása. A legéletszerűbb magatartás az, amikor a parkolóhelyen a gépkocsi vezető leállítja a járművét, elmegy az automatához a jegyet vagy a mobil parkoló matricát megváltani.

 

5 perc

 

A jegyváltás után tér vissza a gépkocsihoz, ahol jól látható helyen elhelyezi a parkolójegyet illetve matricát. A jegyváltásnak ezt a módszerét hivatott biztosítani a KRESZ-ben a közúti forgalommal kapcsolatos fogalmak meghatározása: „a megállási idő 5 percig történő egy helyben tartózkodás”. Ez az időtartam nem türelmi idő, nem a cseles autósok rosszhiszemű magatartása, hanem a törvény által biztosított lehetőség a parkolójegy rendezésére.

Megalapozatlan az ellenőrnek a pótdíj kiszabására és megállapítására vonatkozó intézkedése. A parkolójegy ellenőrzése során az ellenőrnek hitelt érdemlően kell megállapítania a várakozási (parkolási) idő pontos kezdetét és az érvényes parkolási díjat bizonyító jegy megváltásának vagy a matrica lehívásának idejét. Ezt úgy tudja megoldani, ha a gépkocsinál tartózkodva, a 6. percben helyezi el a felszólítást a parkoló jegy meglétének bizonyítására.

 

Jogellenes történtet

 

Érvényes parkolójegy, vagy mobil matrica hiányában felhívást intézhet a gépkocsi vezetőjéhez, hogy mulasztását igazolja az illetékes DKV. Zrt ügyfélszolgálatnál 3, vagy 8 napon belül. (Ha ezt elmulasztja a sofőr, akkor pótdíj megfizetését írhatja elő a a DKV Zrt ügyfélszolgálata az Önkormányzati rendelet alapján.)

A DKV Zrt. ügyfélszolgálatának cikkben említett intézkedése azért jogellenes, mert a jegyellenőr határozta meg a 4.500 forint bírság összegét, amelyet 3 napon belül kell megfizetni. Az ügyfél panasza viszont csak 30 napon belül kerül meghallgatásra, elbírálásra.

Jogellenes az Ügyfélszolgálat pótdíj megfizetésének előírása és követelése abban az esetben is, amikor a gépkocsi vezetője a parkoló jegyet néhány perc késedelemmel váltja meg, illetve helyezi a gépkocsi ablakába. Ilyen esetekben pótdíj fizetésére nem lehet kötelezni a gépkocsi vezetőjét.

 

Elkerülhető lett volna

 

A pótdíjnak előírása és követelése érvényes parkolójegy mellett jogalap nélküli gazdagodást idéz elő, amely ellentétes a Ptk. szabályaival. A parkolójegy késedelmes elhelyezése miatt szankciót alkalmazni nem lehet, mert az önkormányzat rendelete erre az esetre nem intézkedik.

Összefoglalva, a Naplóban leírt esemény elkerülhető lett volna abban az esetben, ha az ellenőrök figyelembe veszik a KRESZ-ben szabályozott megállás és a várakozás fogalmát és azok betartása mellett végzik feladatukat. Mobil parkolni tudni kell a rendeletek betartásának figyelembe vételével.
Koszta Sándor ügyvéd, Debrecen

Mobilparkolni tudni kell