Miért „csak” ennyi pedagógust?…

Huszonkilenc állás szűnik meg az év végéig a miskolci önkormányzat intézményeinél.

Óvodákból, általános és középiskolákból, a Diósgyőri Kórházból és a Gyermekvédelmi Központból az év végéig 29 dolgozót küldenek el Miskolcon. Az elbocsátott, illetve elbocsátandó pedagógusok tizennyolcan vannak.

Évek óta 

Évek óta tart a leépítés, amelyről dr. Kormos Vilmost, az oktatási, kulturális és civil kapcsolatok főosztályának vezetőjét kérdeztük. Vagyis: hogy miért éppen ennyi pedagógust, kiket, és, hogy mindeközben van-e pedagógusfelvétel Miskolcon?

A főosztályvezető elmondta: ahogyan a jövő csütörtöki közgyűlési ülésen a képviselők elé kerülő, a végkielégítéshez igényelt központi támogatás elnyerésére írott pályázatról szóló napirend fogalmaz, „A feladatok átszervezése, a gyermek- és tanulólétszám csökkenése folytán megjelenik az ellátandó feladat csökkenése, amely maga után vonja az álláshelyek megszűnését is. Az önkormányzat valamennyi koncepciójában szerepel a feladatváltozások évenkénti áttekintése és az alkalmazotti létszám feladatokhoz történő igazítása.”

Kötelező 

Az elmúlt öt évben esztendőnként tíz-tizenöt-húsz pedagógusállás szűnt meg Miskolcon – ismertette a tendenciát dr. Kormos Vilmos. Hozzátette: egyre kevesebb a gyerek, csoportok, osztályok szűnnek meg, és az igazgatók kénytelenek azokat a munkatársaikat elküldeni, akik feladat nélkül maradnak. A főosztályvezető mindezt azzal egészítette ki, hogy „azért csak ekkora az elbocsátottak száma, mert az integráció eredményeként a több telephellyel rendelkező intézmények a kötelező óraszámot könnyebben tudják biztosítani.”

Óraadók 

Van-e mindeközben pedagógusfelvétel? – kérdeztük dr. Kormos Vilmostól.

Van, bár a létszám nem nő. A gyesre, gyedre menők, az elköltözők munkáját veszik át azok a pályakezdők, akik szerződéssel vagy óraadóként látják el a feladatot. (Hogy hányan vannak, azt a főosztályvezető nem tudja, az iskoláknak nem kell beszámolni róla, de évente 150–200 pályázat érkezik be.)

Tancél

Az új tanév kezdete törvényi módosítást is hozott. A heti plusz két órát tehetséggondozásra, felzárkóztatásra kell fordítani. Az oktatás céljai között most a minőségi tanítási program megvalósítása van napirenden, hogy miként teljesül, azt országos tantárgyi mérések vizsgálják majd. Az oktatási-nevelési koncepció fontos kitétele az esélyegyenlőség biztosítása. A nyelvoktatás fejlesztésének folytatódnia (vagy éppen elkezdődnie) kell.

Sz.G.